دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
فهیمه ایری
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
رشته تحصیلی : ریاضی محض
گرایش : جبر - زمینه نظریه گروهها
تلفن ثابت :
فکس :
تلفن همراه :
کدپستی :
صندوق پستی :
وب سایت :
پست الکترونیک :
اطلاعات موجود نیست !
تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است