دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
مونا آریا
مقطع تحصیلی : کارشناسی پیوسته
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
گرایش : سخت افزار
تلفن ثابت :
فکس :
تلفن همراه :
کدپستی :
صندوق پستی :
وب سایت :
پست الکترونیک :
تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است