دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
نبی اله رمضانی
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552018
فکس : 01134552008
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : ramezani@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : دانشگاه علم و فناوری مازندران
آدرس محل کار (2) :
سابقه تدریس

1- تدريس دروس ذیل در دانشگاه علم و صنعت ايران

-  دروس حفاظت پیشرفته  و  بررسی حالت های گذرا در سیستم های قدرت در مقطع کارشناسی ارشد     - مدار های الکتریکی 1و2        

       - بررسی سیستم های قدرت

2- تدريس درس رله و حفاظت در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3- تدريس درس رله و حفاظت، حفاظت پیشرفته و ... در دانشگاه آزاد اسلامی و علوم و تحقیقات

4- تدریس دروس حفاظت پیشرفته  و بررسی حالت های گذرا در سیستم های قدرت در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های غیر انتفاعی

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است