دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
ماریا افشاری راد
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552022
فکس : 01134552008
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی : 4851878519
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : m.afsharirad@ustm.ir
آدرس محل کار (1) : مازندران- بهشهر - بلوار دانشگاه - کیلومتر 3 جاده دریا- دانشگاه علم و فناری مازندران
آدرس محل کار (2) :
سابقه تدریس

دانشگاه علم و فناوری مازندران:

 • ریاضی عمومی 1
 • مبانی ماتریس و جبرخطی
 • برنامه ریزی پویا و نظریه بازی‌ها
 • مباحثی بر نظریه گراف
 • مبانی ترکیبیات
 • بهینه‌سازی ترکیبیاتی
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • برنامه‌ریزی عددصحیح

دانشگاه فردوسی مشهد (دستیار آموزشی):

 • تحقیق در عملیات پیشرفته (مقطع ارشد)
 • بهینه سازی ترکیبیاتی (مقطع ارشد)
 • مباحثی بر نظریه گراف (مقطع دکتری)

دانشگاه علوم و فناوریهای نوین گلبهار:

 • تحقیق در عملیات 2 (رشته مهندسی صنایع)

دانشگاه پیام نور بجنورد:

 • تحقیق در عملیات
 • ریاضی عمومی
 • جبرخطی عددی
 • آنالیز عددی
 • نظریه زبان ها و ماشین ها
 • معادلات دیفرانسیل
تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است