دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
ماریا افشاری راد
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552022
فکس : 01134552008
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی : 4851878519
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : m.afsharirad@ustm.ir
آدرس محل کار (1) : مازندران- بهشهر - بلوار دانشگاه - کیلومتر 3 جاده دریا- دانشگاه علم و فناری مازندران
آدرس محل کار (2) :
فرصت های مطالعاتی

پژوهش بر روی مساله ممانعت از جریان شبکه به مدت شش ماه  در دانشگاه اودینه ایتالیا تحت راهنمایی پروفسور پائولو سرافینی.

 

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است