دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
حمید محمدزاده
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552007
فکس : 01134552008
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی : 4851878413
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت : www.mazust.ac.ir
پست الکترونیک : hamidmohammadzadeh@gmail.com , hamidmohammadzadeh@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : مازندران- بهشهر- خیابان امام- بلوار دانشگاه- دانشگاه علم و فناوری مازندران- دانشکده علوم
آدرس محل کار (2) :
دعوت های خاص

دعوت به عنوان فعالیت مشترک علمی از دانشگاه مانهیم آلمان در فروردین 1391 به مدت یکماه با پروفسور امبرگ(Amberg)

 

سامانه مدیریت سوابق ویهان
محصول مشترک گروه شرکت های نرم افزاری ویهان و دانشگاه علم و فناوری مازندران
نسخه 1.0