دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
نبی اله رمضانی
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552018
فکس : 01134552008
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : ramezani@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : دانشگاه علم و فناوری مازندران
آدرس محل کار (2) :
طرح های تحقیقاتی

1- جايابی بهينه پستهای فشار ضعيف- شرکت برق منطقه ای مازندران-1375
2- طراحی سيستم زمين پستهای کوچک- شرکت برق منطقه ای تهران-1377
3- ساخت رله های امپدانس بالا(همکار)- شرکت برق منطقه ای تهران-1378
4- بررسی اتصال زمين در شبکه نمونه توزيع- شرکت برق منطقه ای تهران-1379
5- مقايسه استانداردهای IEEE ,IEC برای طراحی سيستم زمين برای مشترکين برق- موسسه استاندارد ايران-1380
6- طراحی و ساخت نيمه صنعتی خطای رله امپدانس بالا- شرکت برق منطقه ای تهران-1381
7- بررسی زمين کردن سيستم و تاسيسات الکتريکی در معادن- وزارت صنايع -1382
8- طراحی و ساخت دستگاه آشکارساز خطا- برق منطقه ای تهران-1383
9- بررسی و تحليل و راهکارهای کاهش اضافه ولتاژهای ناشی از کليدزنی در شبکه انتقال برق باختر(همکار)- برق منطقه ای باختر-1386
10- پخش بارشبکه های فشارضعيف چهارسيمه زمين شده به منظور تحليل و ارائه راهکارهای پيشگيرانه از بروز ولتاژ بيش از حد مجازسيم نول(همکار)- برق منطقه ای باختر-1387
11- طراحی سيستم يکپارچه زمين شبکه فشار ضعيف و مشترکين مسکونی(همکار)- وزارت نيرو-1387

12- محافظت تجهیزات و سیستم‎های الکتریکی و الکترونیکی حساس در برابر برخورد صاعقه- 1391- مجری

13-طراحی سیستم الکتریکال  -1392- مجری

 

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است