دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
نوید صاحب جمع نیا
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : n.sahebjamnia@du.ac.ir
آدرس محل کار (1) : مازندران بهشهر دانشگاه علم وفناوری دانشکده مهندسی شیمی و صنایع گروه مهندسی صنایع
آدرس محل کار (2) :
طرح های تحقیقاتی

طرح های تحقیقاتی که در قالب مجری و همکار اصلی همکاری داشته اند:

  • تدوین سند برنامه ریزی راهبردی توسعه رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه های مازندران
  • تدوین سند برنامه ریزی راهبردی توسعه صنعت نانو در استان مازندران
  • تدوین نقشه‌راه فناوری پیل‌سوختی صنایع دفاعی
  • توسعه مفاهیم، ابزار و استاندارد های مرتبط با سیستم مدیریت تداوم کسب وکار
  • تدوین نقشه راه پیل سوختی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • تدوين راهبردهاي ارتقاء ايمني بازار تهران با رويكرد ايمني و آتش‌نشاني
  • بررسی چگونگی تداوم فعالیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در شرایط خاص
  • برنامه‌ریزی راهبردی شرکت پارس ایزوتوپ
  • استقرار سیستم مدیریت تداوم کسب و کار در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
  • طراحی سیستم یکپارچه مدیریت تولید، برنامه‌ریزی مواد و فروش در شرکت زرسیم
سامانه مدیریت سوابق ویهان
محصول مشترک گروه شرکت های نرم افزاری ویهان و دانشگاه علم و فناوری مازندران
نسخه 1.0