دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
علی کرمانی
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : a_kermani@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : دانشگاه علم و فناوری مازندران
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

دکتری مھندسی برق - الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت - ایران - 1397

کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران - 1389

کارشناسی مھندسی برق-الکترونيک، دانشگاه علم و صنعت ایران  -1387

سابقه تدریس

تدریس در دانشگاه علم و فناوری مازندران – دانشکده مھندسی برق و کامپیوتر

تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران- پردیس بھشھر – دانشکده مھندسی برق

تدریس در دانشگاه شمال - دانشکده فنی گروه مهندسی برق

تدریس در دانشگاه ارشاد دماوند -  گروه مھندسی کامپيوتر

 

دوره ها

رویکردهای نوین  مهندسی پزشکی در بیماری قلب و عروق

 

سوابق اجرایی

مدیریت پروژه واحد سیستم

 

جوایز / نشان های علمی

مقام اول عنوان پژوهشی در اولین کنگره رویکرد نوین مهندسی پزشکی در بیماری قلب و عروق - 1395

مقالات

مقالات تالیفی ISI

ردیف

عنوان مقاله

عنوان مجله

سال چاپ

۱

A new nonparametric statistical approach to detect lumen and Media-Adventitia borders in intravascular ultrasound frames

Computers in Biology and Medicine

2019

۲

An efficient neural network based method for medical image segmentation

Computers in Biology and Medicine

2014

۳

A new method for defect detection in lumber images: optimising the energy model by an irregular parametric genetic approach

International Wood Products Journal

2017

۴

A new method for sperm detection in human semen: Combination of hypothesis testing and local mapping of wavelet sub-bands

Iranian Journal of Medical Physics

2015

۵

A novel hybrid mechanical-texture based feature for detection of high-risk atherosclerotic plaques in sequential intravascular ultrasound frames

Cardiology

2016


 مقاله هاي منتشر شده در نشريه هاي علمي- پژوهشي

۱

Adventitia Boundary Extraction of Blood Vessels in IVUS Images Based on Optimized Minimax Method and Connected Component

فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی

1393

۲

3D Analysis of Thin-Cap Fibroatheromas by an Automatic Graph-Based Approach in Intravascular Optical Coherence Tomography

Archives of Cardiovascular Imaging

1394

۳

Medical ultrasound image segmentation using genetic active contour

Journal of Biomedical Science and Engineering

1389

۴

Medical ultrasound image segmentation by modified local histogram range image method

Journal of Biomedical Science and Engineering

1388

۵

روشي جديد براي کمينه سازي اثر نويز اندازه گيري تاخير بين سايت ها در مکان يابي مبتني بر اختلاف زمان دريافت سيگنال ها

رادار – دانشگاه جامع امام حسين(ع)

1394

۶

بهينه سازي مکاني و استخراج تاخير در مکانياب راداري

پدافند الکترونيکي و سايبري – دانشگاه جامع امام حسين (ع)

1393


 

 

مقاله هاي منتشر شده در کنفرانس های بین المللی و ملی

۱

Lumen boundary detection using neutrosophic c-means in IVOCT images

2019 IEEE 5th International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI)

2019

۲

Automatic vessel wall segmentation of IVOCT images using region detection EREL algorithm

2019 IEEE 5th International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI)

2019

۳

Novel Coronary Tortuosity Extraction Using Intravascular Ultrasound Sequence Alone

24th National and 2nd International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME)

2018

۴

Vessel wall detection in the images of intravascular Optical coherence tomography based on the graph cut segmentation

2017 Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)

2017

۵

Coronary artery curvature extraction using physic-based model in intravascular ultrasound image sequence

2016 23rd Iranian Conference on Biomedical Engineering and 2016 1st International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME)

2016

۶

Full-automated 3D analysis of coronary plaque using hybrid intravascular ultrasound (IVUS) and optical coherence (OCT)

2nd Conference on Novel Approaches of Biomedical Engineering in Cardiovascular Diseases

2016

۷

Ultrasound image segmentation by using a FIR neural network

2013 21st Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)

2013

۸

حذف خودکار اغتشاش ها در تصويربرداري درون رگي اولتراسوند با استفاده از مؤلفه هاي همبند گراف متناظر

اولين کنفرانس رويکردهاي نوين مهندسي پزشکي در حوزه بيماري هاي قلب و عروق

1393

۹

An Automated Lumen Contour Segmentation In Intravascular Ultrasound Images Using An Efficient Variational Approach

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و کامپيوتر

1395

۱۰

آشکارسازي خودکارمرز لومن درتصاوير توموگرافي همدوسي نوري درون رگي مبتني بربرش گراف

کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

1394

۱۱

Segmentation of medical ultrasound image based on local histogram range image

2010 3rd International Conference on Biomedical Engineering and Informatics

2010

۱۲

بهبود عملکرد CFAR با استفاده از تخمين توان مدهاي مختلف فرکانسي به منظور آشکارسازي سيگنالها در الينت

هشتمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ايران (C4I)

1393

۱۳

روشي جديد براي استخراج مرزهاي لومن و اينتيما در تصاوير داخل رگي اولتراسوند بر اساس بهينه سازي کانتورها با استفاده از الگوريتم ژنتيک

اولين کنفرانس رويکردهاي نوين مهندسي پزشکي در حوزه بيماري هاي قلب و عروق

1393

۱۴

بهبود لبه ي تصاوير اولتراسوند پزشکي با استفاده از روش ترکيبي تصوير نرخ هيستوگرام محلي و تبديل موجک

ششمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير

1389

۱۵

معرفي يک الگوريتم جبري دقيق براي موقعيت يابي اهداف متحرک در رادارهاي TDOA / FDOA

سومين کنفرانس الکترومغناطيس مهندسي (کام) ايران

1393


 

کتاب های تالیفی در انتشارات بین المللی

ردیف

عنوان کتاب

انتشارات

فصل/ کل کتاب

سال انتشار

1

Overview of Different Medical Imaging Techniques for the Identification of Coronary Atherosclerotic Plaques

Elsevier

فصل چهارم

2017


 

 

 

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است