دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
ایرج احمدی
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری :
وب سایت :
پست الکترونیک :
آدرس محل کار (1) :
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

 دكتري :  مهندسي برق ـ گرايش قدرت از دانشگاه تربيت مدرس، تهران - ایران ـ آبان 1389

كارشناسي ارشد : مهندسي برق ـ گرايش قدرت از دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تهران ـ ايران ـ شهریور 1378

كارشناسي: مهندسي برق ـ گرايش الكترونيك از دانشگاه صنعتي امير كبير تهران (واحد تفرش ) ، تهران (تفرش) ـ ايران ـ شهريور 1375

سابقه تدریس

1 ـ تدریس در مقطع کارشناسی ارشد

  • درس قابليت اعتماد درسيستم هاي قدرت در دانشگاه علم و فناوری مازندران، دانشگاه غيرانتفاعي هدف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران  و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
  • درس سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي در دانشگاه های علم و فناوری مازندران، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران.

2 ـ تدریس در مقطع کارشناسی

  • تدریس درس مدارهاي الكتريكيI در دانشگاه های علم و فناوری مازندران، دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) ساری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و موسسه آموزش عالي صنعت آب و برق مازندران.
  • تدریس درس بررسی سیستم های قدرت I در دانشگاه های علم و فناوری مازندران، بوعلی سینا همدان و دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) ساری.
  • تدریس درس تاسیسات الكتريكي در دانشگاه های علم و فناوری مازندران، نوشیروانی بابل، دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) ساری و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
  • تدریس درس طراحی پست های فشارقوی در دانشگاه های علم و فناوری مازندران، بوعلی سینا همدان، دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) ساری و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
  • تدریس قدرت الکترونیک صنعتی در دانشگاه های آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران (جبرانی)، دانشكده فني امام محمد باقر (ع) ساري و موسسه آموزش عالي صنعت آب و برق مازندران.
  • تدریس درس رله و حفاظت در دانشگاه های آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران (جبرانی) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
  • تدریس درس كارگاه ترانسفورماتور در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري و موسسه آموزش عالي صنعت آب و برق مازندران.
تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است