دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
مهدی محمودجانلو
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : mehdi.mahmoodjanloo@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) :
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

 مقطع دکتری:

دانشگاه: تهران               

رشته تحصيلي: مهندسي صنايع                         

سال شروع: 1396

مقطع کارشناسي ارشد:

دانشگاه: صنعتي اميرکبير (پلي‌تکنيک تهران)      

رشته تحصيلي: مهندسي صنايع          

سال فارغ التحصيلي: 1386

مقطع کارشناسي:

دانشگاه: صنعتي شريف                

رشته تحصيلي: مهندسي صنايع                         

سال فارغ التحصيلي: 1384

 

 

سابقه تدریس

- تحقیق در عملیات

- تئوری احتمالات و کاربردهای آن

- تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

- طرحریزی واحدهای صنعتی

- اقتصاد مهندسی

- سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت (MIS)

سوابق اجرایی
جوایز / نشان های علمی
مقالات

مجلات ملی و بین‌المللی:

 • Parvasi, S.P., Mahmoodjanloo, M., Setak, M., (2017). A bi-level school bus routing problem with bus stops selection and possibility of demand outsourcing. Applied Soft Computing, 61, 222–238
 • Sadeghi-Moghaddam, S., Hajiaghaei-Keshteli, M., & Mahmoodjanloo, M. (2017). New approaches in metaheuristics to solve the fixed charge transportation problem in a fuzzy environment. Neural Computing and Applications, 1-21. doi:10.1007/s00521-017-3027-3
 • Kaasgari, M. A., Imani, D. M., & Mahmoodjanloo, M. (2017). Optimizing a vendor managed inventory (VMI) supply chain for perishable products by considering discount: Two calibrated meta-heuristic algorithms. Computers & Industrial Engineering, 103, 227-241.
 • Mahmoodjanloo, M., Parvasi, S. P., & Ramezanian, R. (2016). A tri-level covering fortification model for facility protection against disturbance in r-interdiction median problem. Computers & Industrial Engineering, 102, 219-232.
 • Akbari-Jafarabadia, M., Tavakkoli-Moghaddam, R., Mahmoodjanloo, M., & Rahimi, Y. (2015). A three-level mathematical model for an r-interdiction hierarchical facilities location problem, Iranian Journal of Operations Research, 6 (2), 58-72(https://iors.ir/journal/article-1-515-en.pdf)
 • Mahmoodjanloo, M., (2017), Designing an algorithm for winner selection of upstream consultants in full field reservoir study projects, Journal of Mathematics and Computer Science, (Accepted)
 • Sadeghi-Moghaddam, S., Hajiaghaei˗Keshteli, M., Mahmoodjanloo, M. (2017), Model designing and addressing a fixed charge transportation problem considering discount assumptions", Quarterly Journal of Transportation Engineering, (Accepted)
 • Akbari Jafarabadi, M. Tavakoli Moghadam, R. Mahmoodjanloo, M. Rahimi, y. (2017), “A tri-level r-interdiction median model for a facilities location problem under imminent attack”, Computers & Industrial Engineering, (Revised)
 • Mahmoodjanloo, M. (2017), A Bi-level partial interdiction problem with stochastic fortification, Journal of the Operational Research Society, (Under review)
 • Jamiri, A., Hajiaghaei˗Keshteli, M., Mahmoodjanloo, M., (2017), A leader–follower model to determine the optimal strategy of reinvest in competitive facility location, Operational Research: An International Journal, (Revised)
 • Allahverdi, E., Hajiaghaei-Keshteli, M., Mahmoodjanloo, M., (2017), Solving a Multi-Objective Hub-Location Covering Problem under Uncertainty with Considering Risk, Industrial Engineering Research in Production Systems, (Under review)

 

کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی:

 • Akbari-Jafarabadi, M., Mahmoodjanloo, M., & Tavakkoli-Moghaddam, R. (2016). A tri-level r-interdiction median model for a hierarchical facilities location problem, Proc. of the Global Joint Conf. on Industrial Engineering and its Application Areas, Istanbul, Turkey
 • Akbari Jafarabadi, M., Mahmoodjanloo, M. (2017). Dynamic public transportation system design based on school bus routing problem in a competitive environment. 13th International Conference on Industrial Engineering, Babolsar, Iran
 • Sadeghi-Moghaddam, S., Hajiaghaei˗Keshteli, M., & Mahmoodjanloo, M. (2017). Solving the Fixed Charge Transportation Problem in a Fuzzy Environment based on SA and WOA, 13th International Conference on Industrial Engineering, Babolsar, Iran
 • Mahmoodjanloo, M., Hajiaghaei-Keshteli, M., & Esmaeely, M., (2016). A new tri-objective formulation of school bus routing problem with a new approach in network design, 2nd International conference on Industrial and Systems Engineering (ICISE), Mashhad, Iran
 • Eshaghi, M., Mahmoodjanloo, M., & Mohsenzadeh, A. (2016). Using simulated annealing applied to the Post-Enrolment Courses university timetabling problem, 12th International Conference on Industrial Engineering, Tehran, Iran
 • Sadeghi-Moghadam, S., Hajiaghaei-Keshteli, M., & Mahmoodjanloo, M. (2016). Solving a Fixed Charge Transportation Problem by a Metaheuristic, 9th International Iranian Operation Research conference (IORC), Shiraz, Iran
 • Mahmoodjanloo, M., Ramedani, A., & Jouybari, S., (2015). Prioritize the flower clusters of Mazandaran by linear assignment method, the 5th International Conference on Economics Management and Agriculture Sciences, Anzali, Iran
 • Mahmoodjanloo, M., Fazeli, E., & Jamiri, A. (2015). A hybrid simulated annealing for partial interdiction problems with capacitated facilities, the 11th International industrial Engineering Conference, Tehran, Iran
 • Gholipour-Kanani, Y., Tavakkoli-Moghaddam, R., Cheraghalizadeh, R., & Mahmoodjanloo, M. (2012). A new mathematical model for a multi-criteria group scheduling problem in a CMS solved by a branch-and-bound method. In Proceedings of the 2012 international conference on industrial engineering and operations management, Istanbul, Turkey

 

·       محمودجانلو، مهدی؛ پرواسی، سیدپارسا (1396). توسعه‌ی مدل مسیریابی اتوبوس مدرسه با در نظر گرفتن امکان عدم انتخاب سیستم حمل و نقل برای دانش‌آموزان، دهمین کنفرانس بین‌ا‌لمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، بابلسر، ایران

·       محمودجانلو، مهدی؛ جمشیدپور پشتهانی، سعیده؛ و نیازی‌پور، ساجده (1396). مساله r-میانه ممانعتی با درنظر گرفتن شدت حمله و امکان سهم‌بندی تقاضا، دهمین کنفرانس بین‌ا‌لمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، بابلسر، ایران

·       اکبری کاسگری، مریم؛ ایمانی، دین‌محمد؛ و محمودجانلو، مهدی (1395). ارائه‌ی مدلی جهت بهینه‌سازی با استفاده از استراتژی VMI در زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی و با در نظر گرفتن شرایط تخفیف، کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران، ایران

·       خادمی، علیرضا؛ محمودجانلو، مهدی؛ و یعقوبی، سجاد (1394). مکانیابی بازارچه‌های مرزی با استفاده از روش تاپسیس (مورد مطالعاتی استان مازندران)، کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، ایران

·       هرسج، فاطمه؛ جامیری، عاطفه؛ و محمودجانلو، مهدی (1394). ارائه یک مدل سه‌سطحی مکانیابی مراکز ذخیره و امدادرسانی پس از وقوع بلایا، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و آموزش، ساری، ایران

·       اکبری جعفرآبادی؛ محمودجانلو، مهدی (1394). ارائه یک مدل سه‌سطحی مکانیابی تسهیلات در مساله r-میانه ممانعتی، هشتمین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات ایران، مشهد، ایران

·       فاضلی، اسماعیل؛ محمودجانلو، مهدی (1394). ارائه یک مدل ریاضی جدید در تعیین جدول زمانی ارائه ی دروس دانشگاهی بر اساس ماتریس پیش‌‌ثبت‌نام، هشتمین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات ایران، مشهد، ایران

·       محمودجانلو، مهدی؛ قاسمیان گرجی، مریم (1393). ارائه یک مدل چندهدفه پویای دوسطحی در مساله r- میانه ممانعتی، نخستین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات برای تصمیم سازی بهینه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، تهران، ایران

·       محمودجانلو، مهدی؛ رضایی کلانتری، مینا (1393). ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه در بهینه‌سازی مسیر حرکت سرویس حمل و نقل کارکنان (مورد مطالعاتی دانشگاه علم و فناوری مازندران)، چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران، سمنان، ایران

·       محمودجانلو، مهدی (1393). مساله ممانعت جزئی دوسطحی با امکان مستحکم‌سازی احتمالی و برونسپاری تقاضا، اولین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی، فریدونکنار، ایران

·       محمودجانلو، مهدی؛ خادمی، علیرضا (1393). به کارگیری مدل تخصیص خطی و AHP گروهی در مکانیابی بازارچه مرزی (مورد مطالعاتی استان مازندران)، همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع، همدان، ایران

·    محمودجانلو، مهدی؛ خادمی، علیرضا (1393). ارایه یک مدل ریاضی دوسطحی جدید جهت مکانیابی و مستحکم‌سازی تسهیلات خدمات‌رسان در مساله r-میانه ممانعتی، همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع، همدان، ایران

 

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است