دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
حامد عنایتی
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : hamed.enayati@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : مازندران- بهشهر- بلوار دانشگاه- کیلومتر 3جاده دریا- دانشگاه علم و فناوری مازندران
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

 دکتری سازه، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی عمران   96-1390

کارشناسي ارشد: مهندسي عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه صنعتي شریف 89-1387

کارشناسي: مهندسي عمران، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف 87-1383

 
سابقه تدریس

استاتیک، تحلیل سازه 1و2، سازه های بتن آرمه 1و2، سازه های فولادی 1و2، تکنولوژی بتن و دینامیک

وضعیت استخدام

عضو هیئت علمی- استادیار

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی عمران از مهر 1393

مقالات

مقالات چاپ شده درمجلات:

 1. "تعیین محدوده رفتار الاستیک سد بتنی وزنی ورسم منحنی های عملکردی بر اساس جابجایی تاج سد"، مجله مهندسی عمران دانشگاه علوم تحقیقات تهران، 1390.
 2. "کنترل نیمه فعال سازه یک درجه آزادی با استفاده از میراگر مایع با پره قابل تنظیم"، نشریه علمی پژوهشی سازه و فولاد، 1396.
 3. "میراگر مایع با پره قابل تنظیم در کنترل سازه تحت زلزله حوزه دور و نزدیکنشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله، 1396.
 4. "A Variably Baffled Liquid Damper to reduce seismic demands", Structures and Buildings Journal, ICE Publishing, 2016.

مقالات ارائه شده در کنفرانس های بين المللی:

 1. “Performance Evaluation of Concrete Gravity Dams Using Crest Displacement   by Nonlinear Analysis” International ICOLD Symposium
 2. Dams and Reservoirs Under Changing Challenges Lucerne (Switzerland).
 3. “Evaluating The Use of Flow Deflectors for Preventing Stilling Basin Abrasion Damage”, CEBM 2011.
 4. “Effect of different foundation materials on crack propagation in concrete gravity dams”, CEBM 2011.
 5. “Determination of Parameters Affecting the Linear Seismic Evaluation of Gravity Dams Using Nonlinear Analysis”, ACE2012, Turkey.
 6. Evaluation of active control operation due to blast induced loads”, 2nd ICSAU, Tabriz.
 7. " رسم منحنی شکنندگی سدهای بتنی وزنی با استفاده از طول المان ترک خورده تحت آنالیز غیر خطی"، اولین همایش ملی سازه ،زلزله و ژئوتکنیک، موسسه عالی پردیسان.
 8. "تعیین سطوح عملکردی سد های بتنی وزنی با توجه به تغییر مکان تاج سد با استفاده ازآنالیز غیر خطی ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله ، پزوهشکده زلزله.
 9. "ایمن سازی ساختمانها و اتاق امن برای کاهش خسارت ناشی از زلزله"، دومین کنگره بین المللی سازه ، معماري و توسعه شهري، تبریز .
 10. "تعییه درصد وزونی بهینه ي محل بهینه میراگر های جرمی در کنترل غیر فعالدومین کنگره بین المللی سازه ، معماري و توسعه شهري، تبریز .
 11. "بررسی امکان استفاده از میراگر های مایع با پره قابل تنظیم در کنترل نیمه فعال ساختمان"، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز، اردیبهشت 1394.
 12. "بررسی رفتار میراگر مایع با پره قابل تنظیم در کنترل سازه تحت زلزله حوزه نزدیک دومین کنفرانس زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله استان البرز، مهر 1394.
 13. " بررسی آزمایشگاهی رفتار میراگر مایع با پره قابل تنظیم بروی یک سازه یک درجه آزادی با استفاده از میز لرزان"، چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهر، دی 1395.
کارگاه های شرکت کرده

کارگاه آموزشی تخصصی "تحلیل دینامیکی سدهای بتنی"

کارگاه آموزشی تخصصی" سد ایمن و پایدار"

کارگاه آموزشی ساختمان

کارگاه آموزشی مبانی مقدماتی سامانه های ایستا در معماری پایدار

کارگاه آموزشی نگاهی به روند آینده مهندسی در مدیریت ساخت

کارگاه آموزشی توسعه پایدار شهری، ازفکر تا عمل، الزامات و پیش نیاز ها

کارگاه آموزشی  چالش های ژئوتکنیکی در گود برداری های شهری

 

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است