دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
میلاد نیاز آذری
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : miladniazazari@gmail.com
آدرس محل کار (1) :
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات
کارشناسی: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

رشته: مهندسي برق - قدرت

عنوان پايان‌نامه: بررسی کيفيت توان در سيستم توزيع و طراحی سيستم زمين برای 
يک شبکه نمونه

استاد راهنما: دكتر عبدالرضا شيخ الاسلامی


              کارشناسي ارشد: دانشگاه صنعتي اميركبير                                    

رشته: مهندسي برق-قدرت

عنوان پایان نامه: تشخیص نوع و محل خطا در سیستم انتقال HVDC دو ترمیناله 
دوازده پالسه

استاد راهنما: دكتر جعفر ميلي منفرد

استاد مشاور: دکتر گئورگ قره پتيان


                 دکتری: دانشگاه صنعتي اميركبير                                  

رشته: مهندسي برق-قدرت(ماشین های الکتریکی)

عنوان :طراحی، شبیه سازی و ساخت موتور سنکرون آهنربایی خود راه انداز 
با استفاده از روتور یکپارچه شیاردار به منظور افزایش قابلیت سنکرون شدن

استاد راهنما: دكتر سید مجتبی آقامیرسلیم

سابقه تدریس
 1. الکترونیک قدرت 1  (کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد ساری
 2.  طراحی ماشین های الکتریکی(کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد ساری
 3. اجزا محدود در الکترومغناطیس(کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد ساری
 4. سیستم انتقال انرژی انعطاف پذیرFACTS) ) (کارشناسی ارشد)- دانشگاه
   علوم و تحقیقات ساری
 5. الکترونیک صنعتی(کارشناسی) دانشگاه آزاد ساری
 6. ماشین های الکتریکی 1(کارشناسی) دانشگاه آزاد ساری
 7. ماشین های الکتریکی 2(کارشناسی) دانشگاه آزاد ساری
 8. ماشین های الکتریکی 3(کارشناسی) دانشگاه آزاد ساری- دانشگاه علوم و تحقیقات ساری

اختراعات
 • ساخت سیستم هوشمند حافظ جان و جلوگیری از قطع عضو و آسیب دیدی کاربر
  در دستگاه اره آتشین بدون آسیب رساندن به دستگاه تایید بنیاد نخبگان
 • طراحی وشبیه سازی و ساخت موتور سنکرون آهنربایی خود راه انداز با 
  روتور یکپارچه شیاردار

سوابق اجرایی
 1. مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد ساری
 2. مسئول علمی آزمایشگاههای برق دانشگاه آزاد ساری
 3. مشاور فنی صنایع روشنایی ابوالفضل یزد
 4. مدیر پروژه خدمات مشاوره ای روش های کاهش مصرف انرژی موتورهای پوسته زدا 
  در فولاد مبارکه اصفهان
 5. مسئول دپارتمان مدیریت مصرف انرژی – شرکت مشاوره مهندسی نیما با رتبه یک مشاوره
طرح های تحقیقاتی
 1. انتخاب تابع موجک مناسب در تبدیل موجک جهت تشخیص خطا در سیستم انتقال HVDC- 
  دانشگاه آزاد علی آباد کتول – سال 1389
 2. بررسی انواع شیارهای روتور یکپارچه موتور سنکرون خود راه انداز جهت افزایش 
  قابلیت سنکرون شدن- دانشگاه آزاد ساری- سال 1393
مقالات
 1. مقالات کنفرانس
 • ارائه مدل توجیه کننده پاسخ فرکانسی ترانس پالس متشکل از پشته ای از ترانسهای 1:1 (ICEE 2009)

 

·The Effect of System Components on Overvoltage Caused by DC Line Fault in Bipolar HVDC System (American University of Sharjah Conference, EPECS'2009 IEEE)

·“Effect of rotor slots parameters on synchronization capability of slotted solid rotor line start permanent magnet motor” 4th Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC2013), Feb l3-14, 2013, Tehran, Iran

 • “Analytical framework for analysis and demagnetization study of a slotted solid-rotor linestart permanent-magnet synchronous motor” The 5th Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC 2014), Feb 5-6, 2014, Tehran, Iran

 

 • “A New Interior Permanent-Magnet Radial-Flux Eddy-Current Coupler” The 5th Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC 2014), Feb 5-6, 2014, Tehran, Iran

 

 • امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی تلفات ترانسفورماتورهای توزیع- پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران- دانشگاه کاشان- شهریور 91
 • ارزیابی اقتصادی سیستم های تولید پراکنده (DG) در محیط رقابتی بازار برق- پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران- دانشگاه کاشان- شهریور 91
 • مدیریت مصرف انرژی با استفاده از تکنیک های نوین هوشمند سازی در ساخنمان های مسکونی و آموزشی- پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران- دانشگاه کاشان- شهریور 91
 • ارزیابی سیستم های توسعه سیستم انتقال به منظور تعیین طرح انعطاف پذیر، با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره – بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق- PSC 2009
 • انتخاب تابع موجک مادر مناسب در تبدیل موجک جهت تشخیص خطا در سیستم انتقال HVDC- بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق- PSC 2010
 • بررسی اثر جبران کننده استاتیکی توان راکتیو (SVC) در سیستم قدرت در هنگام وقوع خطا – سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی-   2011
 • تشخیص خودکار عیب در شبکه های توزیع برق بر اساس تصاویر حرارتی- نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم – دانشگاه گیلان آبان 94
 1. مقالات علمی پژوهشی
 • “The optimal management of the Micro Grids using MOPSO” accepted  in Journal of Selçuk University Natural and Applied Science 2015-ISSN: 2147-3781-
 • "The Impact of VariousComponents of Multi-Grounded Three-phase Four-wire Distribution Systems on Neutral Wire Current Along with Optimization of  Grounding Resistance".accepted in Majlesi Journal of Energy Management and will be published in in September 2016.
 1. مقالات ISI

 

 • Niaz Azari.M, Mirsalim.M, “Performance Analysis of a Line-start Permanent Magnet Motor with Slots on Solid Rotor Using Finite-element Method” Electric Power Components and Systems, Taylor and Francies 41:1159–1172, 2013.

 

 • Niaz Azari.M, Mirsalim.M, “Analytic Modeling of a Line-Start Permanent Magnet Motor with Slotted Solid Rotor” Electric Power Applications, IET, 2014, Doi:10.1049/iet-epa.2014.0018.
کارگاه های شرکت کرده
تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است