دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
مریم نجیمی
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552026
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : maryam_najimi1361@yahoo.com
آدرس محل کار (1) : دانشگاه علم و فناوری مازندران
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

   ديپلم : رياضي و فيزيک
   کارشناسي :  مهندسي برق- الكترونيك
   محل اخذ مدرک: دانشگاه سيستان و بلوچستان
   کارشناسي ارشد : مهندسي برق مخابرات سيستم

   محل اخذ مدرک:  دانشگاه  صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
  دکتری: رشته مهندسی برق گرايش مخابرات

محل اخذ مدرک:دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

سابقه تدریس

 تدريس مبانی کامپيوترو برنامه نويسي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان
  تدریس دروس مخابرات1، فیلتر و سنتز مدارو تجزیه و تحلیل سیستمها در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تدریس دروس مخابرات1، فیلتر و سنتز مدارو تجزیه و تحلیل سیستمها و الکترومغناطیس در دانشگاه علم و فناوری  واحد بهشهر

تدریس دروس ریاضی مهندسی پیشرفته، فیلترهای تطبیقی و پردازش سیگنالهای دیجیتال مربوط به دوره کارشناسی ارشد

دوره ها

اصول طراحی موبایل، شرکت مخابرات ایران
 در طراحی سلولی، شرکت مخابرات ایران TEMS
اصول ترافیک تلفنی و کاربرد آن در طراحی و ترافیک سنجی شرکت مخابرات  ایران 
   زیمنس (فاز1 )،شرکت مخابرات ایران BSC
شرکت مخابرات ایران BBSآشنایی با پارامترهای

بیوگرافی

کارشناسي :  مهندسي برق- الكترونيك
   محل اخذ مدرک: دانشگاه سيستان و بلوچستان
   کارشناسي ارشد : مهندسي برق مخابرات سيستم

   محل اخذ مدرک:  دانشگاه  صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
  دکتری: رشته مهندسی برق گرايش مخابرات

محل اخذ مدرک:دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

وضعیت استخدام

هیات علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران

سوابق اجرایی

کارشناس BSS از سال 1386 تا 1388

مدیر اجرایی دانشگاه علم و فناوری مازندران از بهمن ماه 1393 تا شهریور ماه 1394.

مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری از فروردین ماه 1395 تا کنون

مقالات
 1. "بررسي اثر گره هاي پنهان در شبکه­هاي موردي مشبك" ،چاپ  در مجله مخابرات ايران مهرماه 1390                               
 2. " اصلاح مشکلات توابع برازش الگوریتم­های تکاملی در شبکه­های حسگر بی­سیم" چاپ در مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطلاعات، 1391 .
 3. M.Najimi, A. Ebrahimzadeh, S.M.Hosseni Andargoli, A. Fallahi, “A novel method for energy-efficient cooperative spectrum sensing in cognitive sensor networks,”6th International Symp. on Telecommunications(IST), Nov.2012, pp.255-260 .
 4. M. Najimi and Mohammad Sayad Haghighi, “ A Hidden Node Aware Network Allocation Vector Management System for Multi-hop Wireless Ad hoc Networks,”   International Journal of Communications and Information Technology ( IJCIT),Dec. 2012,pp.15-18
 5. M.Najimi, A. Ebrahimzadeh, S.M.Hosseni Andargoli, A. Fallahi, “A novel sensing nodes and decision node selection method for energy efficiency of cooperative spectrum sensing in cognitive sensor networks,” IEEE Sensors Journal,vol.13,no.5,pp.1610-1621,May.2013.
 6. M. S. Haghighi, M.Najimi, K. Mohamedpour andYousef Darmani, “An Adaptive Network Allocation Vector for IEEE 802.11-based Multi-hop Networks,” Second International Conference on Future Generation Communication and Networking (FGCN), IEEE computer society,2008,pp.279-282.
 7. M.Najimi, A. Ebrahimzadeh, S.M.Hosseni Andargoli, A. Fallahi, “Lifetime Maximization in Cognitive Sensor Networks Based on the Node Selection,” IEEE sensors Journal, Vol. 14, no. 7,pp.2376-2383 JUL. 2014
 8. A. Ebrahimzadeh ,M.Najimi,  S.M.Hosseni Andargoli, A. Fallahi, “Sensor Selection and Optimal Energy Detection Threshold for Efficient Cooperative Spectrum Sensing,” IEEE Transaction on Vehicular Technology Journal,Vol.64,no.4,Apr.2015.
 9. P.Shaghaghivand,A.Ebrahimzadeh,M.Najimi and A.Abbasi,"Throughput Optimization in OFDM Cognitive Radio Networks Based on Node Selection and Power Allocation", IEEE ICCKE, 2014,pp.525-531.
 10. M.Najimi, A. Ebrahimzadeh, S.M.Hosseni Andargoli, A. Fallahi,"Energy-Efficient Sensor Selection for Cooperative spectrum Sensing in the Lack or Partial Information",IEEE Sensors Journal, vol.15,no.7,pp.3807-3818,Jul.2015
 11. S.H.Hojjati, A.Ebrahimzadeh, M.najimi,A.Reyhanian,"Sensor Selection for Cooperative Spectrum Sensing in Multiantenna Sensor Networks Based on Convex Optimization and Genetic Algorithm", IEEE Sensors Journal,vol.16,no.10,pp.3486-3487,May 2016.
 12. S.H.Hojjati, A.Ebrahimzadeh, S.M. Hosseini Andargoli, M.Najimi,"Energy efficient cooperative spectrum sensing in wireless multi-antenna sensor network", Wireless Network Journal,2017.
 13. A. Bagheri, A. Ebrahimzadeh, M. Najimi,"Sensor selection for extending lifetime of multi-channel cooperative sensing in cognitive sensor networks", accepted in Physical Communication Journal, 2017.
 14. A.Bagheri,A.Ebrahimzadeh, M.najimi,"Lifetime Maximization by Dynamic Threshold and Sensor Selection in Multi-channel Cognitive Sensor Network ", published in Journal of Information Systems and Telecommunications, 1396.
 15. M.Sadeghian Kerdabadi, R.Ghazizadeh,H.Farrokhi, M.Najimi,"Energy consumption minimization and throughput improvement in cognitive radio networks by joint optimization of detection threshold, sensing time and user selection", published in wireless Network Journals, 2018.
 16. M.Najimi,"Sensing Time Optimisation and Sensor Selection in Multi-channel Multi-antenna
  Wireless Cognitive Sensor Networks", published in IET Signal Processing Journal.
 17. M.Najimi, H.Kordi,"Energy-Efficient Primary User Tracking Using Genetic Algorithm in Cognitive Sensor Networks",2th National Conference on Soft Computing,2017.
 18. M.Anbiyaei,K.Faez,M.najimi,"Energy-Efficient resource allocation for device-to-device underlay communications in cellular networks",Accepted for publication in IET signal Processinh,2019.
 19. M.najimi, S.Nankhoshki,"Lifetime Improvement Using Cluster Head Selection and Base Station Localization in Wireless Sensor Networks",published in Journal of Information Systems and Telecommunications,2018.
 20.  M.najimi,"Energy harvesting, cooperative spectrum sensing, and data transmission improvement in energy‐efficient multichannel cognitive sensor networks, Accepted for publication in International Journal of Communication Systems,2019.
 21. M.najimi, M.M.Sayadi,"Resource Allocation for Improving Network Throughput in D2D Communication Underlaying Cellular Networks Using Genetic Algorithm",2018.
 22. M. Ambiyaei , K. Faez 2, M. Najimi,"Energy-Efficient Resource Allocation for Device-to-Device Underlay Communications in Cellular Networks", IET Signal Processing,2019.
 23. M.Najimi,"Energy harvesting, cooperative spectrum sensing, and data transmission improvement in energy‐efficient multichannel cognitive sensor networks", International journal of communication systems, 2019.

   

 

 

 

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است