دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
مریم زکیان
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552007
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی : 784134851
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : m.zakian@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : مازندران ، بهشهر ، بلوار دانشگاه ،کیلومتر 3 جاده دریا ،دانشگاه علم و فناوری مازندران
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

  كارشناسي ارشد  آموزش زبان انگلیسی

  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سابقه تدریس

1. تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران واحد بهشهر

2. تدريس در دانشگاه پيام نور مرکز بهشهر( بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 و 2 )

3. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

4. تدریس در دانشگاه  جامع علمی کاربردی بهشهر

5. تدريس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلوگاه

6. تدريس در موسسه آموزش زبان انگلیسی شکوه

7. ترجمه متون عمومی و تخصصی رشته های مختلف دانشگاهی

8. عضو انجمن علمی زبان ایران (TELLSI)

9. عضو هیات علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران

وضعیت استخدام

هیات علمی پیمانی

سوابق اجرایی

مدیر گروه دروس عمومی دانشگاه علم و فناوری مازندران

عضو شورای هم اندیشی اساتید دانشگاه علم و فناوری مازندران

طرح های تحقیقاتی

1. " Investigating the degree of autonomy among EFL learners in Semnan University by studying their extracurricular activities", Semnan University, Semnan, 1388.

2. "Comparing the Cost Effectiveness of Media Made E-learning with  ​​the Traditional Method of Teaching Healthy Lifestyles to Seniors", Mazandaran University of Medical Sciences, 1389.

3. " Learner Attitude towards Student-involved Evaluation and the Awareness of the Assessment Criteria", Iran University of Science and Technology, 1391.

4. "The Structure of Modern Assessment: a Comparison", University of Science and Technology of Mazandaran, 1393.

5. " The Role of Alternative Evaluation in Promoting Learners' Motivation", University of Science and Technology of Mazandaran, 1394.

6. "The Relationship between Gender and Attitude in Learning English at the university",University of Science and Technology of Mazandaran, 1395.

مقالات

1. "The Relationship between Self-, Peer-, and Teacher-assessments in writing skill". Science Series Data Report Journal (ISI) , 4(1), 9-16, January, 2012.

2. "The Integration of Self-, Peer-, and Teacher-assessments in Productive Skills". Paper presented at the Fifth Conference on Issues in English Language Teaching in Iran, IELTI-5, January 6-7, 2010.

3. "The Relationship between Self-, Peer-, and Teacher-assessments in the Speaking of EFL Learners". World Journal of Arts, Languages and Social Sciences,1 (1),1-5, June, 2012.

4. " Utilizing Alternative Evaluation to Enhance Learners' Motivation". Research Journal of English Language and Literature, 4(1), 565-571, January-March, 2016.

5. " Student Evaluation vs. Teacher Evaluation of Iranian High School Students' English Language Achievement: a Comparison". Paper presented at the first National Conference on The Current Practice and Future Directions of ELT in Iranian Schools at Farhangian University, Mazandaran, 21-22 July, 2016.

6."The Effect of Concept Mapping on Reading Comprehension Ability of Iranian Upper-Intermediate Students at English Language Institute".Paper presented at the first National Conference on The New Trends in English Language Teaching and Applied Linguistics at Golestan University, Gorgan, on February 15,2018.

7. "The Use of Compensatory Strategies among L2 Learners with Different Learning Styles (Introversion vs. Extroversion) in Writing Tasks".Paper presented at the first National Conference on The New Trends in English Language Teaching and Applied Linguistics at Golestan University, Gorgan, on February 15,2018.

8. "Investigating the Role of Job Burnout in Iranian EFL Teachers: A Case of Gender and Experience".Paper presented at the Second National Conference on P.C.K.in TEFL at Farhangian University, Mazandaran,19 April, 2018.

9. "The Interplay among EFL Teachers´ Teaching Experience, Critical Thinking, and Classroom Management". Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 9(2),30-38.2018

10."Predicting Conscience in  Language Teaching  through Instructional/Behavior Management and Critical Thinking of EFL Teachers". International Journal of English Language and Translation Studies,6(1),143-149.2018.

11.” The Interplay among Language Teaching Conscience, Instructional/Behavior Management, and Critical Thinking: A Case of Iranian EFL Teachers”. Paper presented at The First International Conference on Issues in English Language Teaching and Literature at Mazandaran University, October 18, 2018.

12.” Exploring the Relationship among Critical Thinking, Classroom Management, and EFL Teachers´ Experience”. Paper presented at The First International Conference on Issues in English Language Teaching and Literature at Mazandaran University, October 18, 2018.

کارگاه های شرکت کرده

1. شیوه های پژوهش در مطالعات ترجمه ، مرکز پژوهشهای ترجمه دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت ماه 1391.

2. مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی ، منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی ، نیمه اول سال 1390.

3. آشنایی با اصول و فن ترجمه ، منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی، نیمه اول سال 1390.

4. آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات ISI، منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی ، نیمه اول سال 1391.

5. معرفت شناسی اسلامی سطح 1 ، دانشگاه علم و فناوری مازندران ،شهریور 1393.

6. تاریخ تمدن اسلامی سطح 1 ، دانشگاه علم و فناوری مازندران ، 1394.

7. اخلاق حرفه ای ، دانشگاه علم و فناوری مازندران ،شهریور 1394.

8. کرسی آزاد اندیشی استکبار ستیزی و پروژه نفوذ و انتخابات 21/11/94

9. کرسی آزاد اندیشی مهدویت و فتنه های آخرالزمان 27/3/94

10. کرسی آزاد اندیشی ریاضت اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی  31/3/95.

11. اصول تعلیم و تربیت اسلامی سطح 2 (14 ساعت) ، دانشگاه بوعلی سینا همدان تیر ماه 96.

12. نشست هم اندیشی درس ها و پیام های عاشورا، مهر 96.

13. شرکت در طرح دانش افزایی و توانمند سازی "روش ها و فنون تدریس" (12 ساعت) در 29 و 30 تیر 96.

14.Classroom Management and Motivation,97

15.Wandering in the World of Assessment: Designing Writing Tasks through a Practical Approach, 97

16.Practice Makes Progress, 95

17.Creativity in Language Teaching,95

18.نقش پژوهش در روند توسعه و پایداری کشور 96

19. پاسخگویی و مسیولیت پذیری در مدیریت 96

20. کارگاه آموزشی: بررسی و تشریح دستورالعمل اجرایی گرنت دانشگاه علم و فناوری مازندران 2 ساعت   96

21. کارگاه دانش افزایی: اخلاق علمی و حرفه ای سطح 2 8 ساعت 95

22 .آموزش دوره مجازی

23 .حمایت از کالای ایرانی جهت برون رفت از مشکلات اقتصادی

24 .اسلام دین خشونت و جنگ یا صلح و رحمت؟

25 .حریم روابط زن و مرد

26 .حقوق زنان در اسلام

27 .تبیین جامعه شناختی ازدواج سفید

28 .مهارتهای برقراری ارتباط موثر با دانشجو

29 .حجاب و سبک زندگی فاطمی

30 .آسیب های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و راهکارهای برون رفت

31.طرح دانش افزایی و توتنمند سازی: ضوابط و مقررات دانشگاهی 12 ساعت95

32. An Introduction to SPSS Software, Mazandaran University, October 18, 2018

33. Smart Classroom Management for Teachers, Mazandaran University, October 18, 2018

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است