دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
الهام نوبری
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552022
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی : 4851878195
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : e.nobari@mazust.ac.ir, enobary@yahoo.com, enobary@gmail.com
آدرس محل کار (1) : مازندران، بهشهر، بلوار دانشگاه،کیلومتر 3 جاده دریا، دانشگاه علم و فناوری مازندران.
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

کارشناسی ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی، 1373-1378.

کارشناسی ارشد جبر، گرایش نظریه گروهها، دانشگاه تربیت مدرس، 1379-1381.

دکتری ریاضی کاربردی، گرایش آنالیز عددی، دانشگاه تربیت مدرس، 1383-1388.

 

سابقه تدریس

 دانشگاه علم و فناوری مازندران:

آنالیز عددی پیشرفته

جبرخطی عددی

حل عددی معادلات دیفرانسیل

نظریه معادلات دیفرانسیل معمولی

مبانی آنالیز عددی

معادلات دیفراسیل با مشتقات جزئی

آموزش ریاضی

مبانی ماتریس و جبرخطی

معادلات دیفرانسیل

مباحثی در ریاضیات و کاربردها

محاسبات عددی

پروژه کارشناسی

ریاضی عمومی 2

آنالیز عددی

مبانی برنامه سازی و کامپیوتر

نرم افزار ریاضی

ریاضی عمومی 3

دوره ها

برنامه نویسی به زبان پایتون

وضعیت استخدام

استادیار 

سوابق اجرایی

مدیر گروه علوم کامپیوتر از اردیبهشت 1398

جوایز / نشان های علمی

 رتبه یک آزمون ورودی دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس 1383.

طرح های تحقیقاتی

1. ارائه روشی برای تجزیه مقادیر ویژه متعامد حقیقی در ماتریس های مختلط نرمال متقارن، 1394.

2. میانگین هندسی برای رده ای از ماتریس های توپلیتز، 1395.

مقالات

 E. Nobari, S. M. Hosseini, A method for approximation of the exponential map in semidirect product of matrix Lie groups and some applications, Published 2010 in Journal of Computational and Applied Mathematics, 234 (2010), no. 1, 305-315.

 E. Nobari, S. M. Hosseini,  Stability of the generalized polar decomposition method for the approximation of the matrix exponential, Published 2011 in Journal of Generalized Lie Theory and Applications, Vol. 5 (2011), Article ID G090901, doi:10.4303/jglta/G090901.

 E. Nobari, A monotone geometric mean for a class of  Toeplitz matrices, To appear in Linear Algebra  and its Applications, 511, 1-18 (2016).

 E. Nobari, B. AhmadiA geometric mean for Toeplitz  and Topelitz-block block-Toeplitz matrices, Linear Algebra  and its Applications, 548, 189-202 (2018).

 E. Nobari, B. Ahmadi, Wasserstein barycenters in the manifold of all positive definite matricesQuart. Appl. Math. 77 (2019), 655-669.

 E. Nobari, S. M. Hosseini, A geometric numerical integration of Lie-Poisson system for ideal compressible isentropic fluid, IJMSI, Vol. 16, No. 2 (2021), to appear .

B. Ahmadi, E. Nobar,  Approximate Diagonalization of some Toeplitz Operators and Matrices, Linear and Multilinear Algebra, 2021. 

 

 

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است