دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
زهرا ریاحی
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی : 4851878413
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : zahra.riyahi@gmail.com
آدرس محل کار (1) :
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات


دکتری ریاضی محض _جبر ( نظریه گروه ها و جبرهای لی).  دانشگاه شهید بهشتی.تهران 1389-1393
 

سابقه تدریس

تدریس دروس ریاضیات عمومی و معادلات دیفرانسیل در دانشگاه شهید بهشتی از سال 1389 تا 1393( رشته های علوم پایه، مهندسی و علوم انسانی).
تدریس مبانی علوم ریاضی، منطق ریاضی، جبر، قضیه های سیلو و نظریه گالوا

مقطع کارشناسی ارشد: جبر پیشرفته
       


 

دعوت های خاص

سخنرانی و مقالات ارائه شده در سمینارهای ملی و بین المللی

1. Zahra. Riyahi, "Ganea map for polynilpotent Lie algebras", The 25th Iranian Algebra Seminar, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran. 20-21/July/2016.

2. Zahra. Riyahi, "On Stem Covers of Lie Algebra Crossed Modules", The 8th Iranian Group Theory Conference, University of Tabriz, Feb. 3-5, 2016.

 

3.Zahra Riyahi, “Schur multiplier of Lie algebras”, Seminar on Representation Theory and Algebraic Lie Theory, University of Kiel, Germany .22/ April/ 2014.


4. Zahra Riyahi, “ The precise center of a crossed module in Lie algebras”, The 23rd Iranian Algebra seminar, The faculty of Mathematics and computer engineering of Khansar. Esfahan. Iran. 2012.

5. Zahra Riyahi and Ali Reza Salemkar, "Some inequalities on the relative commutativity degree", The 43rd annual Iranian Mathematics conference, Tabriz University. Iran . 2011.
 

دوره ها

شرکت در سمینار و کنفرانس های خارج از کشور

 

 

1. Annual conference of the DFG priority programme in Representation Theory, SPP 1388, Soltau, March 24-27, 2014, Prof. Dr. Penkov I., Prof. Dr. Farnsteiner R. and , Prof. Dr. Schweigert C.  organizers. ( Seminar Bremen - Hamburg – Kiel). Germany.

2. 21/ January/ 2014: Prof. Dr. Rolf Farnsteiner,“ The Grothendieck spectral sequence and the Lyndon-Hochschild-Serre spectral sequence“. Seminar on Representation Theory and Algebraic Lie Theory . University of Kiel. Germany.

3. 04/ February/ 2014: Dr. Jeanne Scott (Harish Chandra Research Institute, Jhusi Allahabad), Combinatorics and coordinatizations of the Grassmannian. University of Kiel. Germany. 


 

بیوگرافی
وضعیت استخدام


عضو هیات علمی- استادیار

فرصت های مطالعاتی

فرصت مطالعاتی در کشور آلمان

( University of Kiel. Christian-Albrechts-Universitat Zu Kiel)

مطالعه روی Modular Lie Algebras زیر نظر  Prof. Dr. Rolf Farnsteiner

سوابق اجرایی

سرپرست بخش برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه 

     مدیریت گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

طرح های تحقیقاتی

1. طرحی با عنوان: The nilpotent multiplier of crossed modules

2. طرحی با عنوان : Probability of commutativity in finite groups 

قرارداد با دانشگاه شهید بهشتی در سال 1390

پذیرش مقاله و ارائه در 43ومین کنفرانس بین المللی جبر دانشگاه تبریز

مقالات

مقالات  پذیرش شده و چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی

 1. A. R. Salemkar, S. Talebtash and Z. Riyahi "The nilpotent multipliers of crossed modules", Journal of pure and applied algebra, 222 (2017), 2119-2131.

 2. Z. Riyahi and A. R. Salemkar “A remark on the Schur multiplier of nilpotent Lie algebras”, Journal of Algebra, 438 (2015), 1-6.


 3. H. Mohammadzadeh, A. R. Salemkar and Z. Riyahi “Isoclinism Extentions of Lie algebras”, Turkish Journal of Mathematics, 37 (2013), 598 – 606.


4.  A. R. Salemkar and Z. Riyahi. “The polynilpotent multiplier of Lie algebras” Journal of Algebra and its application, 12 (2) (2013), 1250154-(1-12).


5. A. R. Salemkar and Z. Riyahi. “Some properties of the c-nilpotent multiplier of Lie algebras”, Journal of Algebra,370 (2012),320-325.

6. L. Goudarzi, Z.Riyahi and A. R. Salemkar. "F-Subideal and F-subabideal Subalgebras of Finite dimensional Lie Algebras" Southeast Asian Bulletin of Mathematics, Southeast .
Asian Bulletin of Mathematics (2016)  40, 865-874. 

کارگاه های شرکت کرده

1. کارگاه "مبانی جبر جامع" در دانشگاه شهید بهشتی.
2. کارگاه "نظریه رسته و کاربردهای آن" در دانشگاه شهید بهشتی.
3. کارگاه "The classification of finite simple groups and its applications in group theory" در دانشگاه تبریز.

4. کارگاه "آشنایی با زیپرشین" در دانشگاه شهید بهشتی.

5. کارگاه "آشنایی با نرم‌افزار متن باز SAGE" در بیست و پنجمین سمینار جبر ایران، دانشگاه حکیم سبزواری، 29 و 30 تیر ماه 1395.

6.کارگاه سه روزه جبر جابجایی ترکیبیاتی.  توسط پروفسور یورگن هرزگ.دانشگاه امیر کبیر۲۳ تا ۲۵ فروردین 1396

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است