دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
اکبر هاشمی برزآبادی
شماره تلفن محل کار (1) : 01134549230
فکس : 01134552008
شماره تلفن محل کار (2) : 01134552008
کدپستی : 4851878195
صندوق پستی : 4851878195
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت : https://cv.mazust.ac.ir/CV/Lecturer/Fa/FullInfo/253
پست الکترونیک : borzabadi@mazust.ac.ir,akbarhborzabadi@gmail.com
آدرس محل کار (1) : ایران، بهشهر، دانشگاه علم و فناوری مازندران، دانشکده علوم ریاضی
آدرس محل کار (2) : ایران، بهشهر، دانشگاه علم و فناوری مازندران، حوزه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع
تحصیلات

کارشناسی، 1375- 1371،  دانشگاه بیرجند، ایران

کارشناسی ارشد،  1377 - 1375،  دانشگاه فردوسی مشهد، ایران        

استاد راهنما: دکتر علی وحیدیان کامیاد، عنوان پایان نامه: کنترل بهینه تحت معادله گرما با منبع داخلی

دکتری، 1383 - 1380،  دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

استاد راهنما: دکتر علی وحیدیان کامیاد، عنوان پایان نامه: بهینه سازی سرتاسری سیستمهای غیرخطی در مسائل کنترل بهینه

 

سابقه تدریس

- تدریس دروس دوره کارشناسی ریاضی کاربردی از سال 1377شامل:

       معادلات دیفرانسیل، آنالیز عددی 1 و 2، تحقیق در عملیات 1 و 2، نظریه فازی و کاربردها، توابع    مختلط و ... .

   - تدریس دروس دوره کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی ازسال 1386شامل:

     تحقیق در عملیات پیشرفته1 و 2، آنالیز عد دی پیشرفته 1، بهینه سازی مدلهای غیر خطی، آنالیز حقیقی، آنالیز تابعی کاربردی، کنترل بهینه، روش های عددی در برنامه ریزی غیرخطی

  • تدریس دروس دوره  دکتری ریاضی کاربردی ازسال 1391 شامل:

       حساب تغییرات و بهینه سازی 1 و 2، مباحثی در آنالیز تابعی کاربردی، آنالیز تابعی غیرخطی

 

وضعیت استخدام

مرتبه دانشگاهی : دانشیار

وضعیت استخدامی: رسمی قطعی پایه 24

سوابق اجرایی
  • فعالیت اجرایی و علمی در همایش ها

- عضو کمیته اجرایی و مسئول دبیرخانه اولین کنفرانس بهینه سازی و کاربردهای آن، دانشگاه فردوسی مشهد، آبان ماه 1377.

- عضو کمیته اجرایی سی و سومین کنفرانس ریاضی کشور، دانشگاه فردوسی مشهد، شهریور ماه 1382.

-  دبیر اجرایی کارگاه  آنالیز تابعی و فضاهای باناخ، دانشگاه علوم پایه دامغان،  بهمن ماه  1382.

-  عضو کمیته اجرایی هجدهمین سمینار جبر، دانشگاه علوم پایه دامغان، فروردین  ماه 1386.

- دبیر کمیته علمی نخستین همایش ملی علوم محاسباتی، دانشگاه دامغان، شهریور ماه 1391.

- عضو کمیته علمی هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، اردیبهشت 1393.

- دبیر اجرایی دوازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت دی ماه 1396

- عضو کمیته اجرایی چهل و دومین مسابقات دانشجویی ریاضی کشور، تیرماه 1397

 

  • فعالیت های اجرایی

-  معاون مدیر گروه ریاضی 1380-1378

-  مدیرگروه ریاضی کاربردی 1385-1384

- رییس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر 1390-1385.

- رییس دانشکده فنی و مهندسی 1391-1390

- عضو هیات رسیدگی انتظامی دانشگاه دامغان 1392-1388

- دبیر شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه دامغان 1392-1390

- معاون دانشجویی دانشگاه دامغان ، 1395-1391

- معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه علم و فناوری مازندران از 1395 تاکنون

جوایز / نشان های علمی

- استاد نمونه دانشگاه علوم پایه دامغان 1379 .

- پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پایه دامغان  1384.

- پژوهشگر نمونه در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه علوم پایه دامغان  1386

- پژوهشگر نمونه در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه دامغان  1388

- پژوهشگر نمونه در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه دامغان  1389

- پژوهشگر نمونه دانشگاه دامغان 1390.

طرح های تحقیقاتی
  • طرحهای پژوهشی

1 -  عنوان:  حل رده ای از معادلات تفاضلی   (همکار طرح)  1381

2-  عنوان: حل برخی از مسائل کنترل بهینه گسسته (همکار طرح)  1383

3-  عنوان : دیدگاه نظریه اندازه ای برای حل برخی معادلات انتگرالی (مجری طرح) 1386

4-  عنوان: روشهای تکاملی برای حل مسائل کنترل بهینه تحت معادلات انتگرالی فردهلم (مجری طرح) 1390

 

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است