دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
محمدمهدی علیان نژادی
شماره تلفن محل کار (1) : 01134556000
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی : 7841348518
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : alyan.nezhadi@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : دانشگاه علم و فناوری مازندران، دانشکده علوم، گروه علوم کامپیوتر
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

دکتری تخصصی (مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی)، دانشگاه صنعتی شاهرود،

عنوان پروژه: استفاده از روش‌های پردازش سیگنال برای تخمین امپدانس شبکه‌های قدرت ولتاژ پایین

استاد راهنما: دکتر حمید حسن­پور، درجه رساله: عالی

تاریخ: 1393- 1397

 

کارشناسی ارشد (مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی)، دانشگاه صنعتی شاهرود

عنوان پروژه: یک الگوریتم کارآ برای ترکیب داده های حاصل از چند سنسور در شرایط عدم قطعیت

استاد راهنما: دکتر علی اکبر پویان، درجه پایان‌نامه: عالی

تاریخ: 1391-1393

 

کارشناسی (مهندسی کامپیوتر - سخت افزار)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

عنوان پروژه: طراحی و پیاده سازی سامانه کارت هوشمند سلامت

تاریخ: 1387-1391

 

سابقه تدریس

به عنوان استاد درس در دانشگاه علم و فناوری مازندران، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

وضعیت استخدام

هیئت علمی پیمانی به شیوه تمام وقت ویژه

طرح های تحقیقاتی

فاز اول توسعه و ایجاد سامانه مدیریت طرح‌های پژوهشی برای پژوهشکده دانشجویی، دانشگاه صنعتی شاهرود

فاز سوم توسعه و ایجاد سامانه مدیریت طرح‌های پژوهشی برای پژوهشکده دانشجویی، دانشگاه صنعتی شاهرود

 

مقالات

مجلات:

 • H. Hassanpour, M. AlyanNezhadi, M. Mohammadi, " A Signal Processing Method for Text Language Identification", International Journal of Engineering, Vol. 34, No. 6, 2020, pp. 1413-1418.

 

 • M. AlyanNezhadi, H. Qazanfari, A. Ajam, Z. Amiri, "Content-based Image Retrieval Considering Colour Difference Histogram of Image Texture and Edge Orientation", International Journal of Engineering, Vol. 33, No. 5, 2020, pp. 949-958.

 • M. Shaban Al-Ani, M. Mohammadi, M. AlyanNezhadi, "Gait Recognition based on Measurements of Moving Human Legs Angles", International Journal of Engineering, Vol. 33, No. 5, 2020, pp. 975-983.

 • M. AlyanNezhadi, H. Hassanpour, F. Zare. "Grid-impedance estimation in high-frequency range with a single signal injection using time–frequency distribution", IET Science, Measurement & Technology, Vol. 13, No. 7, 2019, pp. 1009-1018.

 • H. Hassanpour, N. Nowrozian, M. AlyanNezhadi, N. Samadiani, “Image Zooming Using a Multi-Layer Neural Network”, The Computer Journal, Vol. 61, No. 11, 2018, pp. 1737-1748.

 • M. AlyanNezhadi, H. Hassanpour, F. Zare. "A New High Frequency Grid Impedance Estimation Technique for the Frequency Range of 2 to 150 kHz", International Journal of Engineering, Vol. 31, No. 10, 2018, pp. 1666-1674.

 • M. AlyanNezhadi, F. Zare, H. Hassanpour, “Grid Impedance Estimation using Several Short-term Low Power Signal Injections”, AUT Journal of Electrical Engineering,  Vol. 50, No. 2, 2018, pp. 169-176.

 • M. AlyanNezhadi, A. Pouyan, V. Abolghasemi, “An Efficient Algorithm for Multisensory Data Fusion under Uncertainty Condition”, Journal of Electrical Systems and Information Technology, Vol. 4, No. 1, 2017, pp. 269-278.

 • م. علیان‌نژادی، ح. حسن‌پور، ف. زارع، "استفاده از روش‌های پردازش سیگنال برای تخمین امپدانس شبکههای قدرت ولتاژ پایین در محدوده فرکانسی kHz 2 تا kHz 150"، مجله مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، 204-197.

 • ح. حسن‌پور، م. علیان‌نژادی، " ارائه روشی برای مدل‌سازی سیستم با مجموعه دادۀ کوچک به کمک شبکۀ عصبی به‌منظور بهینه‌سازی آن"، مجله مهندسی صنایع دانشگاه تهران، دوره 52، شماره 1، بهار 1397، 35-25.

 • م. علیان‌نژادی، ز. امیری، ه. مشایخی، "روشی جدید برای نهان‌نگاری در تصاویر رنگی با استفاده از تبدیل ستون ترکیبی در تصویر HSV"، مجله پدافند الکترونیکی و سایبری، سال پنجم، شماره 1، بهار 1396، 26-19.

 • م. علیان‌نژادی، ح. حسن‌پور، "تحلیل و پردازش سیگنال به کمک روش‌های زمان-فرکانس"، مجله علوم رایانشی، جلد دوم، پاییز 1395.

 

 

کنفرانس‌ها:

 • M. Forghani, M. Khachay, M. AlyanNezhadi, “The Impact of Amino Acid Encoding on the Prediction of Antigenic Variants”, 6th Iranian Conference on Signal Processing and Intelligent Systems (ICSPIS), Iran, IEEE, 2020. (Outstanding Paper)

 • A. Ajam, M. Forghani, M. AlyanNezhadi, H. Qazanfari, Z. Amiri, “Content-based Image Retrieval Using Color Difference Histogram in Image Textures”, 5th Iranian Conference on Signal Processing and Intelligent Systems (ICSPIS), Iran, IEEE, 2019. (Outstanding Paper)

 • M. AlyanNezhadi, H. Dabbaghan, S. Moghani, M. Forghani, “A Painting Artist Recognition System Based on Image Processing and Hierarchical SVM”, Knowledge-Based Engineering and Innovation, 5th International Conference on, Tehran, Iran, IEEE, 2019.

 • A. Darbani, M. AlyanNezhadi, M. Forghani, “A New Steganography Method for Embedding Message in JPEG Images”, Knowledge-Based Engineering and Innovation, 5th International Conference on, Tehran, Iran, IEEE, 2019.

 • M. AlyanNezhadi, H. Hassanpour, F. Zare, “Grid impedance estimation using low power signal injection in noisy measurement condition based on wavelet denoising”, Intelligent Systems and Signal Processing (ICSPIS), 3rd Iranian Conference on, Shahrood, Iran, IEEE, 2017.

 • M. AlyanNezhadi, M. Forghani, H. Hassanpour, “Text language identification using signal processing techniques”, Intelligent Systems and Signal Processing (ICSPIS), 3rd Iranian Conference on, Shahrood, Iran, IEEE, 2017.

 

 • M. AlyanNezhadi, S. M. Hashemi, V. Abolghasemi, “License plate detection in complex scenes based on fusion of Gaussian filtering and Bayesian network”, Knowledge-Based Engineering and Innovation, 4th International Conference on, Tehran, Iran, IEEE, 2017.

 • M. Mohammadpour, M. AlyanNezhadi, S. M. Hashemi, Z. Amiri, “Music Emotion Recognition based on Wigner-Ville Distribution Feature Extraction”, Knowledge-Based Engineering and Innovation, 4th International Conference on, Tehran, Iran, IEEE, 2017.

 • M. Mohammadpour, H. Khaliliardali, S. M. Hashemi, M. AlyanNezhadi, “Facial emotion recognition using deep convolutional networks”, Knowledge-Based Engineering and Innovation, 4th International Conference on, Tehran, Iran, IEEE, 2017.

 • M. AlyanNezhadi, F. Zare, H. Hassanipour, “Passive grid impedance estimation using several short-term low power signal injections”, 2nd International Conference on Signal Processing and Intelligent System, Tehran, Iran, IEEE, 2016. (Outstanding Paper)

 • م. علیان‌نژادی، ح. حسن‌پور و ف. زارع، «بررسی تأثیر زمان نمونه‌برداری بر روی درستی تخمین امپدانس شبکه‌های قدرت»، ارائه شده در اولین کنگره و نمایشگاه بین‌المللی علوم و تکنولوژی‌های نوین، بابل، ایران، 14 و 15 شهریور ماه 1397.

 • م. علیان‌نژادی، ح. حسن‌پور، " ارائه روشی برای حذف عبارات متقاطع از توزیع زمان-فرکانس ویگنر-وایل بر اساس تکنیک‌های دوبعدی پردازش سیگنال"، ارائه شده در کنفرانس پردازش سیگنال و سیستمهای هوشمند، تهران، ایران، 25 و 26 آذرماه 1394.

 

 

عنوان کتاب: سیگنال‌ها و سیستم‌ها

نویسندگان: حمید حسن‌پور، محمدمهدی علیان‌نژادی

شابک: 9-763787-964-978

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

 

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است