دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
معصومه خودسوز
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : M.khodsouz@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : دانشگاه علم و فناوری مازندران
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

کارشناسی:  دانشگاه مازندران 1382-1386

کارشناسی ارشد: دانشگاه مازندران 1386-1388

دکتری: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1389-1394

سابقه تدریس

تدریس آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 1 و عایق و فشارقوی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

تدریس عایق و فشارقوی، مدارهای الکتریکی 1 و2 ، الکترونیک قدرت، الکترومغناطیس در دانشگاه آزاد

تدریس درس عایق و فشارقوی، درس مدارهای الکتریکی 1 و2 و الکترومغناطیس در دانشگاه علم و فناوری مازندران

وضعیت استخدام

عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه علم و فناوری مازندران

جوایز / نشان های علمی

دانش آموخته ممتاز (رتبه اول) دوره کارشناسی رشته مهندسی برق- قدرت

دانش آموخته ممتاز (رتبه سوم) دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق- قدرت

دانش آموخته ممتاز (رتبه اول) دوره دکتری در بین ورودیهای برق قدرت، کنترل، الکترونیک و مخابرات ورودی 89

عضویت در دفاتر استعدادهای درخشان

عضویت در بنیاد ملی نخبگان

مقالات

Journal

1- “Evaluation of Ultraviolet Aging, Pollution and Varistor Degradation Effects on Harmonic Contents of Surge Arrester Leakage Current” Published in IET Science, Measurement & Technology Journal, ISI, 2015.

2- “Monitoring and Identification of Metal Oxide Surge Arrester Conditions Using Multi-Layer Support Vector Machine” Published in IET, Generation, Transmission and Distribution Journal, ISI, 2015.

3- “Metal Oxide Surge Arrester Condition Monitoring Based on Analysis of Leakage Current Components” Published in Electrical Power & Energy System Journal (IJEPES-Elsevier Journal, ISI, 2015.

4- “Harmonics Ratios of Resistive Leakage Current as Metal Oxide Surge Arresters Diagnostic Tools” Published in Measurement Journal, Elsevier, ISI, 2015.

5- “An Improved Time-Delay Addition Method for MOSA Resistive Leakage Current Extraction under Applied Harmonic Voltage” Published in Measurement Journal-Elsevier, 2015.

6- “Effects of Grading Ring Design Parameters and Heat Sink Numbers on Voltage Distribution and Leakage Current in Metal Oxide Surge Arrester” Published in Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering (IJEEE), ISC Journal, 2014.

7- “Condition Assessment of Metal Oxide Surge Arrester Based on Multi-Layer SVM Classifier” Published in Iranian Journal of Electrical & Electronic Engineering (IJEEE), ISC Journal, 2015.

8- “A Modified Time-Delay Addition Method to Extract Resistive Leakage Current of MOSA” Published in Journal of the Institution of Engineers (Series B), Springer Journal, 2015.

9- “Voltage Regulation and Harmonic Compensation in Stand-Alone Inverter-Based Distributed Generation using Non-sinusoidal Unipolar Hysteresis Control” Published in ISI Journal, IREE, 2009.

10- "The investigation of different pattern recognition performance as surge arrester fault classifier" Journal of Intelligent & Fuzzy Systems , pp. 1-11, 2018.

11- "Surge Arrester Monitoring under Different Operating Conditions using Bees-ANFIS" Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, 2018

12- "A new approach to electrical modeling of surge arrester considering temperature effect on VI characteristic" Measurement , scienceDirect, Volume 111,Pages 295-306, December 2017

 

Conference

1- معصومه خودسوز، محمد میرزایی "شبیه­سازی و تحلیل توزیع ولتاژ زنجیره مقره­های بشقابی خطوط هوايي انتقال انرژی با ملاحظه بر تأثير كرونا رينگ، آلودگي و وزش باد"  کنفرانس ICEE ، دانشگاه علم و صنعت، 1388.

2- معصومه خودسوز، عبدالرضا شیخ­الاسلامی، سید میثم سیدبرزگر "روشی جدید در بهبود THD ولتاژ و جبران­سازی هارمونیک منابع تولید پراکنده بر مبنای اینورتر در شرایط عملکرد مجزا "  کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، 1388.

3- سید میثم سیدبرزگر، معصومه خودسوز "تفکیک عملکرد جزیره­ای شبكه توزيع از پدیده­های کیفیت توان  با استفاده از ماشین بردار پشتیبان" شانزدهمین کنفرانس شبکه­های توزیع برق، بندرعباس، 1390.

4- معصومه خودسوز، محمد میرزایی، سید میثم سیدبرزگر "ارزیابی و تشخیص وضعیت برقگیر­ اکسیدروی در حضور پدیده­های کیفیت توان با استفاده از ماشین بردار پشتیبان چند لایه"   بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق، 1393.

5- معصومه خودسوز، محمد میرزایی " تاثیر مکان قرص معیوب بر جریان نشتی برقگیر اکسیدروی" سومین کنفرانس بین­المللی سیرد. 1393.

6- سید میثم سیدبرزگر، محمد میرزایی، معصومه خودسوز، "بهینه­سازی مکان خنک­کننده در برقگیرهای اکسید روی با درنظر گرفتن پایداری حرارتی و توزیع میدان الکتریکی" سومین کنفرانس بین­المللی سیرد. 1393.

7- سید میثم سیدبرزگر، محمد میرزایی، معصومه خودسوز، "مدلسازی و تعیین جریان نشتی برقگیرهای اکسیدروی پلیمری 20 کیلوولت با استفاده از نرم­افزار مبتنی بر اجزاء محدود" بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق، 1393.

8-Masume Khodsuz, Seyedmeysam Seyedbarzegar “Voltage Regulation and Harmonic Compensation in Stand-Alone Inverter-Based Distributed Generation” published in 16th Electric Power Distribution Conference, EPDC, 2011, IEEE Index.

9-Masume Khodsuz, Abdolreza Sheikholeslami “Voltage Improvement and Harmonic Compensation in Stand-Alone Inverter-Based Distributed Generation using RS-HNSPWM” Published in PEITS, IEEE Conference, 2009.

10-Masume Khodsuz, Abdolreza Sheikholeslami “Voltage Regulation and Harmonic Compensation in Stand-Alone Inverter-Based Distributed Generation using Non-Sinusoidal Hysteresis Voltage Control” Published in PEITS, IEEE Conference, 2009.

11- ایوب ذوقی، معصومه خودسوز، سیدمیثم سیدبرزگر، عبدالرضا شیخ الااسلامی " بهبود ولتاژ و جبرانسازي هارمونیک در منابع تولید پراکنده مجزا از شبکه" بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق ، 1395.

12- ایوب ذوقی، سیدمیثم سیدبرزگر، معصومه خودسوز " روشی هوشمند در تعیین وضعیت برقگیرهاي شبکه توزیع با استفاده از دوربین حرارتی" بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق ، 1395.

 

سامانه مدیریت سوابق ویهان
محصول مشترک گروه شرکت های نرم افزاری ویهان و دانشگاه علم و فناوری مازندران
نسخه 1.0