دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
کمال راشدی
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی : 4851878195
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : k.rashedi@aut.ac.ir
آدرس محل کار (1) : مازندران-بهشهر-بلوار دانشگاه-کیلومتر 3 جاده دریا-دانشگاه علم و فناوری مازندران
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

کارشناسی ریاضی محض دانشگاه شهید بهشتی (1384-1388)

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی (1388-1390)

دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1390-1393)

 

سابقه تدریس

دانشگاه صنعتی امیرکبیر: آنالیز عددی و مبانی آنالیز عددی-1392

 

دانشگاه فرهنگیان تهران: ریاضی عمومی 1، ریاضی عمومی 2، معادلات دیفرانسیل-1393

 

دانشگاه علم و فناوری مازندران: ریاضی عمومی 1، ریاضی عمومی 2، ریاضی عمومی 3، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی-1394

ریاضی عمومی 2، ریاضیات مهندسی، معادلات دیفرانسیل، آنالیز عددی پیشرفته

دعوت های خاص

دعوت جهت طرح مشترک تحقیقاتی با دانشگاه لینز، موسسه تحقیقاتی

 

John Radon Institute for Computational and Applied Mathematuics, Austrian Academy of Science

 

وضعیت استخدام

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران از 1395

طرح های تحقیقاتی

روش طیفی مبتنی بر تابع برآورنده در حل مسئله معکوس رسانش گرمایی- بنیاد ملی نخبگان-1393

برآورد نیروی مورد نیاز جهت اعمال بر یک غشای سه بعدی در راستای رسیدن به موقعیت مورد نظر در زمان نهایی-دانشگاه علم و فناوری مازندران-1395

مقالات

M. Dehghan, S. A. Yousefi, K. Rashedi, Ritz-Galerkin method for solving an inverse heat conduction problem with a nonlinear source term via Bernstein multi-scaling functions and cubic B-spline functions, Inverse prob. Sci. Eng. (2013) 500-523.

K. Rashedi, H. Adibi, M. Dehghan, Application of the Ritz-Galerkin method for recovering the space-wise coefficient in the wave equation, Comput. Math. Appl. (2013) 1990-2008.

 

K. Rashedi, H. Adibi, M. Dehghan, Determination of a space-time-dependent heat source in a parabolic inverse problem via the Ritz-Galerkin technique, Inverse. Prob. Sci. Eng. (2014) 1077-1108.

 

K. Rashedi, H. Adibi, M. Dehghan, Efficient numerical methods for boundary data and right-hand side reconstructions in elliptic partial differential equations, Numer. Methods for partial differential equations, (2015) 1995-2026.

 

K. Rashedi, M. Sini, Stable recovery of the time dependent source term from one measurement for the wave equation, Inverse Problems, (2015).

 

K. Rashedi, H. Adibi, J. A. Rad, K. Parand, Application of meshfree methods for solving the inverse one-dimensional Stefan problem, Eng. Anal. Bound. Elem. 40 (2014) 1-21.

 

J. A. Rad, K. Rashedi, K. Parand, H. Adibi, The meshfree strong form methods for solving one dimensional inverse Cauchy Stefan problems, Engineering with Computers, (2016) 1-25.

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است