دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
نیما نبیان
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552009
فکس : 01134552011
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : nimanabian@mazust.ac.ir,nimanabian@yahoo.com
آدرس محل کار (1) : بهشهر،کیلومتر 3 جاده دریای چهار فصل، دانشگاه علم و فناوری مازندران
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

دکتری مهندسی شیمی: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1393-1389

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - پیشرفته: دانشگاه مازندران 1389-1386

کارشناسی مهندسی شیمی: دانشگاه تهران 1386-1381

سابقه تدریس

دروس دوره کارشناسی: طراحی راکتور، موازنه جرم و انرژِی، ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 و 2

دروس دوره کارشناسی ارشد: جداسازی چندجرئی، فرآیندهای غشایی
 

وضعیت استخدام

عضو هیئت علمی پیمانی دانشگاه علم و فناوری مازندران

سوابق اجرایی

مدیر اداری و اجرایی دانشگاه علم و فناوری مازندران 95-94

رئیس اداره حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات (مرداد 95 تاکنون)

مقالات
  1. N. Nabian, M. Jahanshahi, S. M. Rabiee, (2011) Synthesis of nano-bioactive glass–ceramic powders and its in vitro bioactivity study in bovine serum albumin protein. Journal of Molecular Structure, 998: 37–41.
  2. N. Nabian, M. Delavar, S. M. Rabiee, M. Jahanshahi, Quenched/unquenched nanobioactive glass ceramics: synthesis and in vitro bioactivity evaluation in ringer’s solution with BSA, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 19 (2) 231−239 (2013).
  3. N. Nabian, A.A. Ghoreyshi, A. Rahimpour, M. Shakeri, Performance evaluation and mass transfer study of CO2 absorption in flat sheet membrane contactor using novel porous polysulfone membrane, Korean Journal of Chemical Engineering, 2015, 32 (11) 2204-2211.
  4. N. Nabian, S. M. Rabiee, M. Jahanshahi (2010) The Effect of Surfactant on the Properties of Nano Bioactive Glass. Middle-East Journal of Scientific Research, 5 (3) 123-127
تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است