دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
امیر نوروزی
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی : 4851878195
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : amir.noroozie@yahoo.com/amir.noroozi@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : مازندران،بهشهر،بلوار دانشگاه،کیلومتر 3 جاده دریا،دانشگاه علم و فناوری مازندران
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات
  • دکتری: دانشگاه علم و صنعت ایران - مهندسی صنایع
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس - مهندسی صنایع
  • کارشناسی: دانشگاه علم و صنعت ایران - مهندسی صنایع

 

زمینه های تخصصی وتحقیقاتی:

- بهینه سازی (مدل سازی ریاضی- الگوریتم شاخه و کران- الگوریتم های فراابتکاری)

- زمانبندی و برنامه ریزی لجستیک و زنجیره تأمین

- کاهش هزینه در لجستیک و زنجیره تأمین

- صنایع لبنی

 

سابقه تدریس

تئوری احتمالات / کارشناسی - کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

آمار مهندسی / کارشناسی - کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

تحقیق در عملیات 1 / کارشناسی- کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

طرح ریزی واحدهای صنعتی / کارشناسی- کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

تحقیق در عملیات 2 / کارشناسی- کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

اقتصاد مهندسی / کارشناسی

برنامه ریزی حمل و نقل / کارشناسی

جبر خطی / کارشناسی

برنامه ریزی ریاضی / کارشناسی ارشد

ارزیابی پروژه های حمل و نقل / کارشناسی ارشد

مدل های زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل / کارشناسی ارشد

 

 

دعوت های خاص
دوره ها
بیوگرافی
وضعیت استخدام

استادیار

فرصت های مطالعاتی
اختراعات
اکتشافات
سوابق اجرایی

مجری پروژه های قیمت گذاری، بهینه سازی و کاهش هزینه در صنعت

جوایز / نشان های علمی
طرح های تحقیقاتی
مقالات

[1]. Noroozi. A, Mahdavi Mazdeh. M, Heydari. M, and Rasti-Barzoki. M. "Coordinating order acceptance and integrated production-distribution scheduling with batch delivery considering Third Party Logistics distribution,". Published in Journal of Manufacturing Systems. (2018). (ISI Index)

[2]. Noroozi. A, Mahdavi Mazdeh. M., Noghondarian. K, Rasti-Barzoki. M, and Heydari. M, (2017). “Evolutionary computation algorithms to coordinating order acceptance and batch delivery for an integrated supply chain scheduling”. Published in Computational and Applied Mathematics. (ISI Index)

[3]. Noroozi. A, Mahdavi Mazdeh. M, Heydari. M, and Rasti-Barzoki. M. " Coordinating order acceptance and integrated production-distribution scheduling with batch delivery considering Third Party Logistics distribution". Published in Journal of manufacturing systems, (2019). (ISI Index)

[4]. Noroozi. A, Mokhtari. H and Noghondarian. K. (2014). “Scheduling of Printed Circuit Board Assembly Systems with Heterogeneous Processors Using Simulation based Intelligent Optimization Methods”. Published in Neural Computing and Applications Journal. (ISI Index)

[5]. Mokhtari. H and Noroozi. A. (2014). “An efficient chaotic based PSO for earliness/tardiness optimization in a batch processing flow shop scheduling problem”. Published in Journal of Intelligent Manufacturing . (ISI Index)

[6]. Shahnaghi, K., Shahmoradi-Moghadam, H., Noroozi. A. and Mokhtari. H. (2013). “A robust modelling and optimisation framework for a batch processing flow shop production system in the presence of uncertainties”. Published in International Journal of Computer Integrated Manufacturing. (ISI Index)

[7]. Noroozi. A, Mokhtari. H and Nakhai Kamal Abadi. I. (2012). “Research on Computational Intelligence Algorithms with Adaptive Learning Approach for Scheduling Problems with Batch Processing Machines”. Published in Neurocomputing Journal. (ISI Index)

[8]. Noroozi. A, Mokhtari. H and Nakhai Kamal Abadi. I. (2012). “A Genetic Programming Guided Search Designed for Production Scheduling when Batch Processing Machines are Available”. Published in Advanced Science Letters. (ISI Index)

[9]. Noroozi. A, Mokhtari. H., Bagherpour. M. and Sadjadi. S.J. (2016). “A Probabilistic Portfolio Budget Allocation Problem with CPI Index under Risk”, Published in “Journal of Industrial and Production Engineering”, Database: Taylor & Francis (ISI Index).

[10]. Noroozi. A, M. M. Mazdeh, and M. Rasti-Barzoki, ("Coordinating Order Acceptance and Batch Delivery for an Integrated Supply Chain Scheduling". Published in International Journal of Engineering, (2017). (ISC Index)

[11]. Noroozi. A., Molla-Alizadeh-Zavardehi, S. and Mokhtari. H. (2015). “A Reliability based Modelling and Optimization of an Integrated Production and Preventive Maintenance Activities in Flowshop Scheduling Problem”. Published in International Journal of Engineering-Transactions. (ISC Index)

[12]. Rostami, A. Noroozi. A. and Mokhtari. H. (2015). “Modeling and Solution of a Multi-Objective Portfolio Selection by using a Simulated Annealing”. Published in Journal of Modeling in Engineering.(ISC Index)

[13]. Mahdavi, M., Mokhtari. H., Noroozi. A. and Mahdavi.  I.(2019).  “Modelling and solving an integrated purchase/manufacturing and supplier selection problem for multi-product supply chain”. Under review in International Journal of Industrial Engineering & Production Management. (ISC Index)

[14]. Mahdavi Mazdeh, M and Noroozi. A. (2017). "Minimizing total weighted tardiness and delivery costs with batch delivery capacity constraints,". Presented International Conference on Industrial Engineering, (Babolsar, Iran, IIEC 2017).

[15]. Abdollazadeh. H and, Noroozi. A. (2017). Modular and redundancy opportunistic maintenance for optimization state-multi a -k weighted system n-of-out. Presented International Conference on Industrial Engineering, (Babolsar, Iran, IIEC 2017).

[16]. Nakhai Kamal Abadi. I, Noroozi. A and Gholami, S. (2010). Hybrid genetic algorithms for minimizing makespan in a flowshop with two batch-processing machines. Accepted in International Conference on Operations Research (Venice, Italia- November 2010, ICOR 2010).

[17]. Nakhai Kamal Abadi. I, Noroozi. A and Gholami, S. (2011). Developing a model for minimizing the makespan in a flow shop with m batch-processing machines. Accepted in International Conference on Manufacturing and Industrial Engineering (Haikou, China, February 2011, ICMIE 2011).

 

کارگاه های شرکت کرده
تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است