دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
مریم قربانی هشتجین
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552030
فکس : 01134552008
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی : 4851878413
صندوق پستی : 4851878195
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : m_ghorbani@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : مازندران- بهشهر- خیابان امام- بلوار دانشگاه- دانشگاه علم و فناوری مازندران- دانشکده علوم ریاضی
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

کارشناسی : ریاضی محض دانشگاه تهران- 1372

کارشناسی ارشد :ریاضی محض گرایش جبر شاخه گروه دانشگاه علم و صنعت ایران- 1376

دکتری:ریاضی محض گرایش جبر شاخه گروههای متناهی دانشگاه علم و صنعت ایران- 1381

سابقه تدریس

دانشگاه علم و صنعت ایران- دروس ریاضی  عمومی1و2  -به مدت سه سال

دانشگاه ازاد تهران - دروس ریاضی عمومی1و2 - به مدت یک ترم

دانشگاه مازندران- دروس مبانی ریاضیات و جبر2  - به مدت سه سال

دانشگاه تهران - دروس جبر 1,2 به مدت یک سال

دانشگاه علم و صنعت واحد بهشهر از سال 1380 تا سال 1392 - دروس ریاضی 1,2,3 ، مبانی ریاضیات  ، جبر 1,2 - نظریه اعداد - جبرخطی- منطق ریاضی

دانشگاه علم و فناوری مازندران از سال 1392 تا کنون - دروس ریاضی 1,2,3- جبر 1,2 - مبانی علوم ریاضیات ، جبر خطی ، نظریه اعداد ، منطق ریاضی

کارشناسی ارشد:جبر پیشرفته، گرههای متناهی 1,2 ، نظریه گروههای متناهی، مباحث ویژه در گروهها، نظریه حلقه و مدول

دعوت های خاص
دوره ها

 

 

وضعیت استخدام

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران از سال 1381

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران از سال 1392

 

سوابق اجرایی

مدیر گروه ریاضی  دانشگاه علم و صنعت واحد بهشهر ز مهر 1380 لغایت شهریور 1384

مدیر اموزش دانشگاه علم و صنعت واحد بهشهر از مهر 1381 لغایت فروردین 1383

معاون اموزشی  و پژوهشیی دانشگاه علم و صنعت واحد بهشهر از فروردین 1383 لغایت شهریور 1384

مدیر گروه ریاضی دانشگاه علم و صنعت واحد بهشهر از تیر 1386 لغایت مهر 1387

معاون اموزشی و پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران  واحد بهشهراز  مهر 1387 لغایت شهریور  1388

دبیر هم اندیشی اساتید از اذر 1390 لغایت خرداد 1393

مدیر گروه ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران واحد بهشهر از دی 1388 لغایت ابان 1392

مدیر گروه ریاضی دانشگاه علم و فناوری مازندران از ابان 1392 لغایت بهمن 1392

معاون اداری و  پشتیبانی و فرهنگی و  دانشجویی دانشگاه علم و فناوری مازندران از بهمن 1392 لغایت تیر 1393

مشاور ارشد رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران از ابان  1392 ادامه دارد

جوایز / نشان های علمی

کسب رتبه اول در تمام مقاطع دبیرستان و دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

طرح های تحقیقاتی

نمایشهای جایگشتی و شبه جایگشتی گروه گروه سیمپلکتیک چهاربعدی روی میدان متناهی

نمایشهای جایگشتی ویژه ای از گروه شوالی گروهها با درجات مینیمال   

خواص ویژه ای از گروه خطی عام سه بعدی روی میدان متناهی

نمایشهای جایگشتیزو شبه جایگشتی گروه خطی عام تصویری سه بعدی روی میدان متناهی

     نمایشهای شبه جایگشتی گروه     H22(q)     

     نمایشهای شبه جایگشتی گروه          K22(q)

نمایشهای جایگشتی و شبه جایگشتی برای گروه   F22(q)

نمایشهای ویژه ای از زیرگروههای برل و پارابولیک ماکسیمال از گروه سیمپلکتیک

نمایشهای شبه جایگشتی برای زیرگروههای برل و پارابولیک از شوالی گروهها

نمایشهای جایگشتی و شبه جایگشتی برای تریالی گروهها

نمایشهای جایگشتی و شبه جایگشتی برای زیرگروههای برل و پارابولیک از تریالی گروهها

محاسبه اندیس وینر روی گراف سه گانه

 

 

 

مقالات

مقالات چاب شده در نشریات

 

 1) M.R. Darafsheh, M. Ghorbany, A. Daneshkhah, H. Behravesh, Quasi-Permutation representations of the group GL(2,q), Journal of Algebra,243(2001), 142-167.

2) H. Behravesh, A. Daneshkhah, M.R. Darafsheh, M. Ghorbany,The rational character table and quasi-permutation representation of the group PGL(2,q),Italian Journal of Pure and Applied Mathematics,N.11,(2002), 9-18.

3) M.R. Darafsheh, M. Ghorbany, Quasi-permutation representations of the groups SU(3,q) and PSU(3,q) ,Southest Asian Bulletin of Mathematics(2002)26 , 395-406.

 

4) M.R. Darafsheh, M. Ghorbany, Quasi-Permutation representations of the groups SL(3,q) , PSL(3,q), Iranian Journal of Science & Technology,Transaction A, Sei, 26(A1) (2002), 145-154.

 

5) M.R. Darafsheh, M. Ghorbany, Special Representations of the Group SP(4,q) with Minimal Degrees, Acta Math.Hungar., 102 (4)(2004), 287-296.

6) M. Ghorbany, Permutation and Quasi-Permutation representation of the Chevalley groups, London Mathrmatics Society Lecture Note Series 340 (Groups St Andrews 2005),Volume 2,424-431.

7) M. Ghorbani, Special representations of the group G2(q) with minimal degree , Southest Asian Bulletin of Mathematics,(2006)30 , 663-670.

 

8) M. Ghorbany, Special properties of the linear group GL(3,q), IUST-International Journal of Engineering Science,Vol. 17, No. 2, (2006),9-14.

9) M. Ghorbany, Quasi-permutation representations for the group SL(2,q) when extended by a certain group of order two, ENFORMATIKA Transactions on Engineering, Computing and Technology, Vol. 19, (2007), 452-454.

10) M. Ghorbany, Quasi-permutation Representations for the Group GL(2,q) when Eextended by a Certain Group of Order Two, Amirkabir, Vol. 18, No. 67-E, (2007), 45-48.

11) M. Ghorbany, Quasi-permutation Representations for the Group K22(q), Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, N. 24(2008), 157-168.

12) M. Ghorbany, Special Representations of the Chevalley Groups , Southest Asian Bulletin of Mathematics, (2008).

13) M. Ghorbany, Special Representations of some Simple Groups with Minimal Degrees, Acta Mathematica Academiae Paedagogicae, 24(\2008), 287-296.

14) M. Ghorbany, Special Representations of the Borel and Maximal Parabolic Subgroups of G2(q), Acta Math. Univ. Comenianae, (2008) .

 15)

16)

18) M. Ghorbani, Computing the Wiener index of graphs on triples, Creat. Math. Inform. 24(2015), No.1, 49-52.

19) M.R. Darafsheh, M. Ghorbany, S.K. Prajapati, On maximal subsets of pairwise noncommuting elements in finite p-groups, Bull. Aust. Math. Soc. 92(2015), 380-389.

 

کنفرانسهای داخلی و خارجی

 

1) M.R. Darafsheh, M. Ghorbany, Quasi-Permutation Representations of theGroups SL(3,q) , PSL(3,q), يازدهمين سمينار جبر کشور, 1379, دانشگاه شهید بهشتی .

2)M.R. Darafsheh, M. Ghorbany, Quasi-Permutation Representations of theGroups SU(3,q) , PSU (3,q), دومين کنفرانس ریِاضی کاربردی کشور, 1379, علم و صنعت.

کارگاه های شرکت کرده

کارگاه اموزشی: جدیدترین شیوه های اموزش ریاضی و فناوری اطلاعات -دوره اول 18 ساعت - دانشگاه علم و صنعت ایران

کارگاه اموزشی : جدیدترین شیوه های اموزشی ریاضی و فناوری اطلاعات -دوره دوم 16 ساعت - دانشگاه علم و صنعت ایران

کارگاه اموزشی : نظریه نمایش ازاد و GAP - مرکز تحصیلات تکمیلی و علوم پایه زنجان

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است