دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
محمدرضا سرمستی امامی
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری :
وب سایت :
پست الکترونیک :
آدرس محل کار (1) :
آدرس محل کار (2) :
سابقه تدریس

الف. مقطع کارشناسی

1. اصول بنیانی موازنه جرم و انرژی

2- مکانیک سیالات 1

3- مکانیک سیالات 2

4- انتقال حرارت 1

5- انتقال حرارت 2

6- مهندسی عوامل انسانی در طراحی و تولید

7- علم مواد

8- شیمی عمومی 1

9- آزمایشگاه شیمی عمومی 1

10- ایمنی صنعتی

11- مقاومت مصالح

ب. مقطع کارشناسی ارشد

1. انتقال حرارت پیشرفته

2. مکانیک سیالات پیشرفته

3. طراحی راکتورهای پیشرفته

4. مکانیک سیالات دو فازی

5. پدیده های انتقال پیشرفته

6. پدیده های انتقال سیالات غیر نیوتنی

بیوگرافی
وضعیت استخدام

هیات علمی رسمی آزمایشی

اختراعات

تولید بایودیزل از روغن بادام کوهی (الوک)، سازمان پزوهش های علمی و صنعتی ایران، 1393.

سوابق اجرایی

الف. آموزشی  و پژوهشی

1. معاونت آموزشی و پژوهشی واحد بهشهر دانشگاه علم و صنعت ایران  از 1/6/1388 تا 1/6/1390

2. معاونت آموزشی و پژوهشی واحد بهشهر دانشگاه علم و صنعت ایران  از 2/6/1390 تا 30/4/1392

3. معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علم و فناوری مازندران از 1/5/1392 تا 11/8/1392

4. عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه علم و صنعت بهشهر 1/8/1390 تا 1/8/1394

5. دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه علم و صنعت بهشهر 1/8/1390 تا 20/1/1392

6. عضو کمیته آمایش آموزش عالی استان مازندران 19/10/1389 تا 19/10/1390

7. مسئول راه‌اندازی رشته مهندسی شیمی گرایش پلیمر دانشگاه گلستان 16/7/1387

8. مسئول راه‌اندازی رشته‌ مهندسی شیمی در دوره کارشناسی دانشگاه علم و فناوری مازندران، 1390.

9. مسئول راه‌اندازی رشته‌ کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش پدیده‌های انتقال علم و فناوری مازندران، 1390.

10. عضو کمیته علمی همایش تبیین اصلاح الگوی مصرف دانشگاه علم و صنعت ایران واحد بهشهر 1388.

11. عضو کمیته علمی اولین همایش منطقه‌ای مدل‌های غیر خطی و کاربرد آنها در علوم و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر، 1390.

12. مدیر گروه مهندسی شیمی، دانشگاه علم و فناوری مازندران، از 1394/8/1

ب. فرهنگی و دانشجویی

1. عضو شورای فرهنگی واحد بهشهر دانشگاه علم و صنعت ایران از سال 1389 تا 1391

2. عضو کمیته انضباطی بدوی واحد بهشهر دانشگاه علم و صنعت ایران  13/2/1388 تا  13/2/1390.

3. مدیر مسئول نشریه دانشجویی رویش، دانشگاه علم و صنعت ایران واحد بهشهر،

جوایز / نشان های علمی

1. دریافت نشان نقره به طرح تولید انرژی از امواج جزر و مد ، جشنواره اختراعات و ابتکارات اروپا، رومانی، 2009.

2. دریافت نشان طلا برای طرح عصای ارگونومیک، جشنواره اختراعات و ابتکارات اروپا، رومانی، 2009.

3. پژوهشگر برتر علم و صنعت ایران واحد بهشهر، 1389.

4. پژوهشگر برتر استان مازندران، جشنواره فرهیختگان روستاهای استان مازندران، 1390.

طرح های تحقیقاتی

1. امکان سنجی کاربرد مبدل‌های لوله گرمایی برای بازیافت حرارت در مرغداری‌های، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1387.

2. بررسی احتمال خوردگی دودکش‌های فلزی توسط سولفوریک اسید، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388.

3. ارریابی ارگونومیکی خودروهای ویژه جانبازان و معلولین، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389.

4. ملاحظات ارگونومیکی در طراحی عصای مچی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1390.

بررسي علل خوردگي درپيش گرمكن هاي هوا در نيروگاه شهيد سليمي نكا و روش هاي كاهش خوردگي درآنها، دانشگاه علم و صنعت، 1391.

5. بررسی بازده ترمودینامیکی آب شیرین‌کن خورشیدی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1392.

6. شبيه سازي الگوهاي جريان دو فازي در خطوط انتقال نفت و گاز، دانشگاه علم و فناوری مازندران، 1393.

مقالات

الف. مجلات

 

 

1. بررسی خوردگی الکتروفیلتر در صنایع سیمان و ارایه راهکارها، محمد رضا سرمستی امامی، صنعت سیمان، شماره 44، 1379.

2. بررسی عوامل خوردگی رسوب دهنده الکترواستاتیکی ودودکش اصلی شرکت سیمان مازندران، محمدرضا سرمستی امامی، محمد سلطانیه و محمد قربانی، مجله مهندسی شیمی ایران، شماره 15، 1384.

3. روش‌های کاهش خوردگی رسوب دهنده الکترواستاتیکی و دودکش اصلی شرکت سیمان مازندران، محمد رضا سرمستی امامی، مجله مهندسی شیمی ایران، شماره 25، صص 73-67، دی ماه، 1385.

4. Sarmasti Emami, M.R., Noie, S.H., Khoshnoodi, M., “Effect of inclination angle on thermal performance of a two-phase closed thermosyphon under normal operating condition”, Heat Transfer Engineering, USA, Vol. 28, Issue 4, pp. 365-371, USA 2007.

5. Noie, S.H., Sarmasti Emami, M.R., Khoshnoodi, M., “Effect of Aspect Ratio and Filling Ratio on Heat Transfer Characteristics of an Inclined Two-Phase Closed Thermosyphon”, Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B: Engineering, Vol. 32, No. B1, 2008.

6. Sarmasti Emami, M.R., Noie, S.H., Khoshnoodi, M., “Investigation of geyser boiling in a two-phase closed thermosyphon”, Heat Transfer Engineering, USA, Vol. 30, Issue 2, 2009.

7. Sarmasti Emami, M.R., "Fuzzy Logic Applications in Chemical Process", The Journal of Mathematics and Computer Science, Vol. 1, No. 4, pp. 339-348, 2010.

8. "راهکارهای کاهش آلودگی ناشی از صنایع سیمان"، سرمستی امامی، محمد رضا، ماهنامه فناوری سیمان، سال 5، شماره 32، خرداد، 1389.

9. Sarmasti Emami, M.R., “An Experimental and Theoretical Investigation of Corrosion Mechanism in a Metallic Stack”, Iranian Journal of Materials Science & Engineering Vol. 9, Number 3, September 2012.

10. Sarmasti Emami, M.R., Mathematical Modeling of Thermosyphon Heat Exchanger for Energy Saving, Journal of Mathematics and Computer Science, Vol. 5, No. 4, pp. 271-279, 2012.

11. Vares, M., Sarmasti Emami, M.R., Ebadi, M., Vares, M., Prediction of Condensate Gas Ratio Using an Artificial Neural Network, EnergySpectrum, July& August, Vol 7. No 75, pp.6-8, 2013.

12. Vares, M., Tahvildari, Kambiz, Sarmasti Emami, M.R., “Design and Building Membrane Reactor for Production of Biodiesel from Mountain Almond Oil, Advances in Environmental Biology, Vol. 8, No. 17, pp. 1185-1191, September, 2014.

13. Vares, M., Sarmasti Emami, M.R., Tahvildari, K., “A Novel Membrane Reactor for Production of High-Purity Biodiesel”, Journal of Natural and Social Sciences, Vol. 3, No. 3, pp. 421-426, 2014.

14. Vares, M., Sarmasti Emami, M.R., Tahvildari, K., “Optimization of biodisel production from AMYGDALUS SCOPARIA using ALKALINE catalyst”, International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences, Vol. 4, No. 6, pp. 3324-3329, June, 2015.

 

ب. همایش ها

1. بررسي اثر نسبت ابعاد و نسبت پرشدن بر ويژگيهاي انتقال حرارت يک ترموسيفون دو فازي بسته شيبدار، محمد رضا سرمستی امامی، حسین نوعی، محمد خشنودی، دهمین کنگره مهندسی شیمی ایران، زاهدان، 1384.

2. شبيه سازي و بررسي اقتصادي کاربرد لوله‌هاي گرمايي در سيستم‌هاي تهويه مطبوع، محمدرضا سرمستي امامي، حسين نوعي، روح الله شکري، دهمین کنگره مهندسی شیمی ایران، زاهدان، 1384.

3. بررسي جوشش نوساني(Geyser) در يک ترموسيفون دو فازي بسته، محمد رضا سرمستی امامی، سید حسین نوعی، محمد خشنودی، مجید نعمتی امیری، دهمین کنگره مهندسی شیمی ایران، زاهدان، 1384.

4. بررسی کارآیی آبگرمکن خورشیدی با چگالنده عمودی و تبخیر کننده مورب، سید حسین نوعی، مجید نعمتی امیری، محمد خشنودی، محمد رضا سرمستی امامی، دهمین کنگره مهندسی شیمی ایران، زاهدان، 1384.

5. Noie, S.H., Sarmasti Emami, M.R., Khoshnoodi, M., "The Effect of Aspect Ratio and Filling Ratio on Heat Transfer Characteristics of an Inclined Two-Phase Closed Thermosyphon", 9th U.K. Heat Transfer Conference, 5-6 September, Manchester, U.K., 2005.

6. بررسی احتمال خوردگی دودکش‌های فلزی توسط سولفوریک اسید، محمد رضا سرمستی امامی، یازدهمین کنگره ملی خوردگی، کرمان، ایران، اردیبهشت 1388.

7. بررسی فناوری‌های بومی موجود در ایران در زمینه مواد اصلی، محمد رضا سرمستی امامی، سید ساجد جمالی، دومین کنفرانس فناوری‌های بومی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، اردیبهشت 1388.

8. Sarmasti Emami, M.R., Jamali, S.S., “Investigation of ergonomic issues in crutch design and present an innovation”, APIEMS, Dec. 14-16, Kitakyushu, Japan, 2009.

9. Sarmasti Emami, M.R., Nikbaksh, V., Miri, E., "Acid rains effects on environment", 2nd International Conference on HSE, 1-2 Nov., Tehran, Iran, 2009.

10. Sarmasti Emami, M.R., Jamali, S.S., Zandiye, A., "TYTA model for work environment expenditure assessment", 2nd International Conference on HSE, 1-2 Nov., Tehran, Iran, 2009.

11. Sarmasti Emami, M.R., Jamali, S.S., Kianfar, A., "Productivity and work environment quality from the view point of HSE", 2nd International Conference on HSE, 1-2 Nov., Tehran, Iran, 2009.

12. Sarmasti Emami, M.R., Zahedi, M., Rahimi, R., Rashidi, A.M., "Kinetically controlled O2-N2 adsorption for air in a carbon molecular sieve", the 6th international chemical engineering congress, 16-20 Nov., Kish, Iran.

13. Sarmasti Emami, M.R., Noei, S.H., "Investigation of thermal behavior a two phase closed thermosyphon at medium input heat rate", the 6th international chemical engineering congress, 16-20 Nov., Kish, Iran.

14. Sarmasti Emami, M.R., "Energy recovery in poultry plants by heat pipe heat exchanger", the 6th international chemical engineering congress, 16-20 Nov., Kish, Iran.

15. "راهکارهای کاهش انتشار کربن دیوکسید در صنعت سیمان"، سرمستی امامی، محمد رضا، سومین همایش ملی ایمنی صنعتی، دانشگاه صنعتی شریف، اسفند، 1388.

16. Sarmasti Emami, M.R., Nematti, M., Zahedi, M., Jamal Ara, Z., "Causes of Corrosion the Air Preheater in Neka Power Plant", The 9th Iranian Biennial Electrochemistry Conference, P. 145, 22-24 Jan, 2011.

17. Sarmasti Emami, M.R., Zahedi, M., "Investigation of Causes of Corrosions in Pipe Supports: A Case Study in Amir Kabir Semisubmersible Drilling Unit", The 9th Iranian Biennial Electrochemistry Conference, P. 145, 22-24 Jan, 2011.

18. Sarmasti Emami, M.R., "Assessment of Ergonomics Problems by Fuzzy systems", 4th International Conference on Fuzzy Information and Engineering", Shomal University, Amol, Iran, 14-15 October, 2010.

19. Sarmasti Emami, M.R., "Fuzzy Logic Applications in Chemical Engineering", 4th International Conference on Fuzzy Information and Engineering, Shomal University, Amol, Iran, 14-15 October, 2010.

  20. "بیوگاز و محیط زیست"، سرمستی امامی، محمد رضا، نخستين همايش بيوانرژي ايران، 21 مهر، تهران، 1389.

21. "بررسی برخی از کاربردهای مدل‌های غیرخطی در پیش‌بینی عملکرد فرآیندهای شیمیایی"، سرمستی امامی، محمد رضا، اولین همایش منطقه‌ای مدل‌های غیرخطی و کاربرد آنها در علوم و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر، 19 آبان، 1390.

22. "تعیین دمای بهینه بخار درون لوله گرمایی با استفاده از ترمودینامیک و ریاضیات"، سرمستی امامی، محمد رضا، اولین همایش ملی ریاضیات و کاربرد آن در علوم و مهندسی، دانشگاه آزاد واحد جویبار، 3 اسفند، 1390.

23. "ارایه رابطه ای برای به دست آوردن بازده حرارتی یک لوله گرمایی ثقلی"، اولین همایش ملی ریاضیات و کاربرد آن در علوم و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر، 3 اسفند، 1390.

24. "بررسی جایگاه و کاربردهای انرژی باد"، سرمستی امامی، محمد رضا، نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید، تهران سالن همایش‌های صدا و سیما، 4 اسفند، 1390.

25. "بررسی دستگاه های گردآوری کننده انرژی خورشیدی و کاربردهای آنها"، سرمستی امامی، محمد رضا، نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید، تهران سالن همایش‌های صدا و سیما، 4 اسفند، 1390.

26. Sarmasti Emami, M.R., Schultz, C., “Investigation of possibility to build a refinery in Miankalleh biosphere reserve”, Behshahr, Iran, 4th HSE National Conference, Sharif University, Tehran, Iran, 16-18 Esfand, 1390.

27. Sarmasti Emami, M.R., “Experimental investigation of causes of chimeny corrosion”, the 7th International Chemical Engineering, 21 Nov., Kish, Iran, 2011.

28. "استفاده از فناوری لوله گرمایی گامی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی"، محمد رضا سرمستی امامی، همایش اصلاح الگوی مصرف، دانشگاه علم و صنعت ایران واحد بهشهر، اسفند 1388.

29. "بررسي عملكرد حرارتي آبگرمكن خورشيدي با استفاده از ترموسيفون‌ها"، محمد رضا سرمستي امامي، مجيد نعمتي اميري، مجموعه مقالات دومين همايش ملي انرژي باد و خورشيد، تهران، سوم اسفند، 1391.

30. "بررسي پيامدهاي زيست محيطي و اقتصادي توليد انرژي الكتريكي توسط باد"، محمد رضا سرمستي امامي، مجموعه مقالات دومين همايش ملي انرژي باد و خورشيد، تهران، سوم اسفند، 1392.

31. "استفاده از انرژي باد در فرآيند اسمز معكوس براي تهيه آب آشاميدني"، محمد رضا سرمستي امامي، ایمان عبدی، پنجمين كنفرانس انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد 15 اسفند 1392.

32. " بررسي اصول عملكرد دستگا ه‌هاي آب شيرين كن خورشيدي و عوامل موثر بر آن"، محمد رضا سرمستي امامي، ایمان عبدی، پنجمين كنفرانس انرژي‌هاي تجديدپذير، پاك و كارآمد 15 اسفند 1392.

33. "بررسي تجربي خواص نفوذ پذيري نانو کامپوزيت لاستيک هايپالون"، محمد رضا سرمستي امامي، حمید رضا برادران، دومین همایش فناوری نانو از تئوری تا کاربرد، موسسه آموزش عالی جامی، اصفهان، اسفند، 1392.

34. "بررسي تجربي خواص مکانيکي تنش-کرنش و مورفولوژي نانو کامپوزيت لاستيک هايپالون"، محمد رضا سرمستي امامي، حمید رضا برادران، دومین همایش فناوری نانو از تئوری تا کاربرد، موسسه آموزش عالی جامی، اصفهان، اسفند، 1392.

35. "بررسی خوردگی مبدل های حرارتی جوش آور در صنعت پتروشیمی مطالعه موردی"، محمد رضا سرمستي امامي، علیرضا غلامی، یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران، تهران، مهر، 1393.

36. "بررسي خوردگي پيشگرمكن هوا در نيروگاه شهيد سليمي نكا"، محمد رضا سرمستي امامي، مجید نعمتی امیری، یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران، تهران، مهر، 1393.

37. "شبیه سازی و ارزیابی شرایط تشکیل هیدرات در آب های عمیق و معرفی بهترین بازدارنده"، رسول حسنعلیزاده، محمد رضا سرمستی امامی، پریسا دوبرا،  دومین همایش بین الملی نفت، گاز و پتروشیمی، 72 آذر ماه 3131 ، تهران، ایران.

38. "بررسی پدیده اسلاگی شدن خطوط انتقال نفت و گاز در آبهای عمیق با استفاده از نرم افزار الگا"، رسول حسنعلیزاده، محمد رضا سرمستی امامی، دومین همایش بین الملی نفت، گاز و پتروشیمی، 72 آذر ماه 3131 ، تهران، ایران.

39. "بهینه سازي مصرف انرژي الکتریکی در ساختمانهاي آموزشی با رویکرد مهندسی ارزش مطالعه موردي: دانشگاه علم و صنعت بهشهر"، محمد رضا سرمستی امامی، مهسا مفرد گیلانی، کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه، آذر، 1393.

40. "ارزیابی عوامل خوردگي مبدل حرارتی پوسته و لوله پالايشگاه لاوان"، محمد رضا سرمستی امامی، رحمان عرفانی‌راد، پانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، بهمن 1393.

41.    “A novel membrane reactor for production of high-purity biodiesel from canola oil”, Motahareh Vares, Mohammad Reza Sarmasti Emami, Kambiz Tahvildari, the first international conference environment engineering, Tehran, Iran, 2015 (1393/11/16).

42. "بررسی اصول و مبانی فرایند خشک کردن مواد غذایی به روش الکتروهیدرودینامیکی"، مهدی حسنانی، محمد رضا سرمستی امامی، همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی، تهران، خرداد،1394. 

43. Comparison membrane reactor and traditional method for biodiesel purification,  Motahareh Vares, Mohammad Reza Sarmasti Emami, Kambiz Tahvildari, the first international conference environment engineering, Tehran, Iran, 2015 (1393/11/16).

44. "بررسی نرم افزارهای کاربردی در زمينه‌ی خشک کردن"، سید کرامت سیدی، محمد رضا سرمستی امامی، همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی، تهران، خرداد،1394.

45. "بررسی مدل های ترمودینامیکی و شبیه سازی نرم افزاری شرایط تشکیل آسفالتین در نفت خام"، دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی، رسول حسنعلیزاده، محمد رضا سرمستی امامی، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، اردیبهشت، 1393.

46.  "شبیه سازی نرم افزاری شرایط تشکیل واکس در خطوط انتقال دریایی"، رسول حسنعلیزاده، محمد رضا سرمستی امامی، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، اردیبهشت، 1393.

 

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است