دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
نبی اله رمضانی
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552018
فکس : 01134552008
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : ramezani@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : دانشگاه علم و فناوری مازندران
آدرس محل کار (2) :
سوابق اجرایی

1- مسئول آزمايشگاه رله وحفاظت- دانشکده برق- دانشگاه علم و صنعت ايران - به مدت 10سال

2- مدیر گروه برق- پژوهشکده علوم وفناوری - 1/5 سال

3- مدیر گروه برق- دانشگاه علم و صنعت ايران (واحد بهشهر)- 4 سال

4- مدیر اداری و پشتیبانی- دانشگاه علم و صنعت ايران (واحد بهشهر)- 2سال

5-معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علم و فناوری مازندران- از سال 92 تاکنون

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است