دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
ماریا افشاری راد
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552022
فکس : 01134552008
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی : 4851878519
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : m.afsharirad@ustm.ir
آدرس محل کار (1) : مازندران- بهشهر - بلوار دانشگاه - کیلومتر 3 جاده دریا- دانشگاه علم و فناری مازندران
آدرس محل کار (2) :
سوابق اجرایی
  1. مدیر فرهنگی دانشگاه علم و فناوری مازندران از دی 1393 تا خرداد 1394

  2. مدیر دانشجویی دانشگاه علم و فناوری مازندران، از دی 1393 تا تیر 1395

  3. برگزاری کارگاه آموزشی مدل‌سازی با زبان برنامه نویسی GAMS در هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیق در دانشگاه فردوسی مشهد

  4. برگزاری کارگاه Xepersian  در دانشگاه علم و فناوری مازندران

  • رگزاری کارگاه آموزشی مدل‌سازی با زبان برنامه نویسی GAMS در هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیق در دانشگاه فردوسی مشهد

  • برگزاری کارگاه Xepersian  در دانشگاه علم و فناوری مازندران ،

  • رگزاری کارگاه آموزشی مدل‌سازی با زبان برنامه نویسی GAMS در هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیق در دانشگاه فردوسی مشهد

  • برگزاری کارگاه Xepersian  در دانشگاه علم و فناوری مازندران ،

  • رگزاری کارگاه آموزشی مدل‌سازی با زبان برنامه نویسی GAMS در هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیق در دانشگاه فردوسی مشهد

  • برگزاری کارگاه Xepersian  در دانشگاه علم و فناوری مازندران ،

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است