دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
علی رضا ذکریا زاده
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : a.r.zakariazadeh@gmail.com, zakaria@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : بهشهر، دانشگاه علم و فناوری مازندان، ساختمان آموزش
آدرس محل کار (2) :
سوابق اجرایی

·     خدمات مشاوره پروژه تدوین رویه خدمات ذخیره جانبی رزرو برای سیستم قدرت ایران، پژوهشگاه نیرو، 1388

·    همکار پروژه "تدوین سند راهبردی و نقشه راه خودرو برقی"، پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه،، پژوهشگاه نیرو، 1393

·    سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)، مشاور معاونت سیستم‌های اندازه‌گیری و شبکه هوشمند، 1389-1394

·     رئیس اداره پشتیبانی و خدمات پژوهشی، معاونت پژوهشی پژوهشگاه نیرو، 1394

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است