دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
ماریا افشاری راد
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552022
فکس : 01134552008
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی : 4851878519
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : m.afsharirad@ustm.ir
آدرس محل کار (1) : مازندران- بهشهر - بلوار دانشگاه - کیلومتر 3 جاده دریا- دانشگاه علم و فناری مازندران
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

کارشناسی ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1379-1383.

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، گرایش تحقیق در عملیات، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1383-1385.

دکتری ریاضی کاربردی، گرایش تحقیق در عملیات، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1388-1393.

 

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است