دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
محمدمهدی پور هاشم
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552027
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) : 01134552000
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : pourhashem@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : دانشگاه علم و فناوری مازندران
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

دکتری مهندسی نرم افزار

دانشگاه پلی تکنیک میلان

علایق تحقیقاتی:

Software Engineering, Formal Methods, Software Verification, Model Checking, Temporal Logic

سامانه مدیریت سوابق ویهان
محصول مشترک گروه شرکت های نرم افزاری ویهان و دانشگاه علم و فناوری مازندران
نسخه 1.0