دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
علی رضا ذکریا زاده
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : a.r.zakariazadeh@gmail.com, zakaria@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : بهشهر، دانشگاه علم و فناوری مازندان، ساختمان آموزش
آدرس محل کار (2) :
تحصیلات

دکترا، دانشگاه علم و صنعت ایران، رشته مهندسی برق قدرت،سال­های 1393-1389  (ممتاز آموزشی و پژوهشی) 

کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، رشته مهندسی برق، گرایش سیستم­های قدرت، سال­های 1386-1388 (فارغ التحصیل رتبه اول)

کارشناسی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، بابل، رشته مهندسی برق قدرت، سال­های 1382-1386 (فارغ التحصیل رتبه اول)

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است