دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
علی رضا ذکریا زاده
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : a.r.zakariazadeh@gmail.com, zakaria@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : بهشهر، دانشگاه علم و فناوری مازندان، ساختمان آموزش
آدرس محل کار (2) :
دوره ها

مدرس دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

1. دوره آموزشی برنامـه‌هـاي پـاسخگويي بـار و تنـوع‌بخشي بـه تعرفـه‌هاي بـرق با كـد 3411، شرکت صنایع ندا، تهران، زمستان 1393.

 2. سمینار تخصصی تازه‌های شبکه‌های هوشمند، سازمان بهره‌وری انرژی ایران، تهران، مهرماه 1392

 3. کارگاه آموزشی آشنایی با طرح فهام و مفهوم شبکه هوشمند- اصفهان، 22 اردیبهشت 92

4. کارگاه آموزشی مدیریت انرژی در خانه های هوشمند- کنفرانس بناهای ماندگار، مشهد، اردیبهشت 92

5. کارگاه آموزشی مدلسازی مدیریت بار و انرژی در شبکه هوشمند، سازمان بهره‌وری انرژی ایران، تهران، مهرماه 91

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است