دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
الهام نوبری
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552022
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی : 4851878195
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : e.nobari@mazust.ac.ir, enobary@yahoo.com, enobary@gmail.com
آدرس محل کار (1) : مازندران، بهشهر، بلوار دانشگاه،کیلومتر 3 جاده دریا، دانشگاه علم و فناوری مازندران.
آدرس محل کار (2) :
اطلاعات موجود نیست !
سامانه مدیریت سوابق ویهان
محصول مشترک گروه شرکت های نرم افزاری ویهان و دانشگاه علم و فناوری مازندران
نسخه 1.0