دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
علی رضا ذکریا زاده
شماره تلفن محل کار (1) :
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : a.r.zakariazadeh@gmail.com, zakaria@mazust.ac.ir
آدرس محل کار (1) : بهشهر، دانشگاه علم و فناوری مازندان، ساختمان آموزش
آدرس محل کار (2) :
جوایز / نشان های علمی

 کسب رتبه اولی در سه سال دوره دبیرستان، دبیرستان آیت ا.. خامنه­ای، مازندران، 1378-1380.

 کسب رتبه اولی در دوره کارشناسی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران، بابل، 1386.

 کسب رتبه اولی در دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران، تهران،1388.

 کسب جایزه دانشجوی ممتاز آموزشی-پژوهشی، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال­های 1388، 1389 و 1394.

  کسب عنوان کتاب برگزیده صنعت برق کشور برای کتاب شبکه‌های توزیع هوشمند، 1392.

 کسب عنوان کتاب برگزیده صنعت برق کشور برای کتاب فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی ، 1394.

کسب رتبه رساله دکترای برتر در زمینه شبکه‌های هوشمند توسط انجمن شبکه‌های هوشمند انرژی ایران، 1393. 

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است