دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
ماریا افشاری راد
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552022
فکس : 01134552008
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی : 4851878519
نحوه همکاری : عضو هیئت علمی
وب سایت :
پست الکترونیک : m.afsharirad@ustm.ir
آدرس محل کار (1) : مازندران- بهشهر - بلوار دانشگاه - کیلومتر 3 جاده دریا- دانشگاه علم و فناری مازندران
آدرس محل کار (2) :
کارگاه های شرکت کرده

کارگاه نرم افزار OPL دانشگاه فردوسی مشهد، 1394

کارگاه مدلسازی با CPLEX در محیط برنامه نویسی متلب، 1394 

کارگاه آموزش ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1390.

 

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است