دانشگاه علم و فناوری مازندران
سامانه مدیریت سوابق
سید میثم ایمانی
شماره تلفن محل کار (1) : 01134552001
فکس :
شماره تلفن محل کار (2) :
کدپستی :
صندوق پستی :
وب سایت :
پست الکترونیک : imani.ustm@gmail.com
آدرس محل کار (1) : بهشهر- دانشگاه علم و فناوری مازندران- گروه مهندسی عمران
آدرس محل کار (2) :
سامانه مدیریت سوابق ویهان
محصول مشترک گروه شرکت های نرم افزاری ویهان و دانشگاه علم و فناوری مازندران
نسخه 1.0